Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ni kunder gikk til sak for å slippe nye strøm­målere. Nå har de brukt åtte millioner – og tapt.

(E24) Ni nettkunder saksøkte nettselskapet for å slippe nye strømmålere. Nå har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avvist saken.

Advokat Hugo Matre representerte de ni nettkundene som saksøkte Elvia AS fordi de mente ble syke av AMS-målerne. De har nå tapt saken. Totalt har søksmålet kostet dem rundt åtte millioner kroner.
Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen
Publisert: Publisert:

For mindre enn 10 minutter siden

Bakgrunnen for søksmålet er en rekke helseplager nettkundene mener stråling fra smarte strømmålere påfører dem.

Smarte strømmålere (AMS-målere) sender strømforbruket trådløst til nettselskapene. De er i dag påbudt å få installert.

Våren 2021 tok ni nettkunder nettselskapet Elvia AS til retten for å hindre en slik installasjon. De ville også forhindre at strømmen ble kuttet som konsekvens av at de nektet montører tilgang til hjemmene deres.

Nettkundene tapte i Søndre Østfold tingrett og anket til Borgarting lagmannsrett. Der falt dommen i november i fjor, og igjen tapte nettkundene på alle punkter. I mars avviste Høyesterett å behandle saken.

Les også

Profilert bergensadvokat tapte rettssak om strømmålere

Nå har nettkundene fått avvist saken av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

– Dette har først og fremst vært en skuffende prosess for saksøkerne, og den bidrar naturlig nok til å senke deres tillit til rettssystemet som valgte å ikke selv behandle det medisinske hovedgrunnlaget for søksmålet, skriver Schjødt-advokat Hugo P. Matre til E24.

Han har representert nettkundene i alle rettsinstanser.

Kritisk til behandlingen av saken

Borgarting lagmannsrett fant i november 2020 at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at AMS-målere påfører mennesker helseskader:

«Bevisførselen under ankeforhandlingen gir ikke grunnlag for å hevde at stråling under grenseverdiene er helseskadelig. Selv om det finnes forskere og andre fagpersoner som har inntatt et annet syn, ser dette ikke ut til å være representativt for det som er det rådende syn på dette området», skriver lagdommerne i dommen.

Matre er kritisk til rettsvesenets behandling av saken.

– Saksøkerne fikk i realiteten ingen selvstendig rettslig vurdering av hovedtemaet i domstolene: Tingretten presiserte at den valgte å stole på myndighetens vurdering. Lagmannsretten lente seg til tingretten og mente at myndighetene må antas å følge den alminnelige oppfatning. Og Høyesterett avslo anken, skriver Matre og legger til:

– Det spesielle med disse målerne er at de plasserer en døgnkontinuerlig kilde til sterkt pulsede mikrobølger i hjemmet både til folk som er ekstra vare for slikt, for folk som ikke er det, men blir det, og for andre som ikke får noen akutte symptomer, men som får en helsebelastning over tid. Kilden kan ikke slås av og i liten grad skjermes, skriver Matre.

Prislapp på 8 millioner kroner

Søksmålet har vært finansiert av private givere. Totalt har saken kostet nettkundene rundt 8 millioner kroner i utgifter til advokatsalærer, idømte kostnader, konsulentbistand og liknende, ifølge Matre.

– Bak dette beløpet står mer enn 2.000 bidragsytere med beløp fra 1 til over 500.000 kroner. Svært mange har på grunn av sin helsetilstand og sine erfaringer, brukt betydelige deler av sine sparepenger på disse rettssakene. De er selvsagt meget skuffet over rettssystemet, skriver Matre.

– Er saken nå lagt død?

– Denne saken er nå avsluttet, ettersom den ikke kan ankes videre. Men siden denne saken hele tiden har vært en pilotsak, er den av betydning for mange andre, skriver Matre.

– Fornøyd

Advokat Aksel Tannum i Haavind representerte nettselskapet Elvia i søksmålet i Norge.

Da Høyesterett avviste saken i mars, uttalte han:

– Elvia var fornøyde med at Borgarting lagmannsrett ga selskapet medhold i de rettslige spørsmålene som saken reiste. Elvia noterer seg nå at Høyesterett ikke fant grunnlag for å ta ankesaken inn til behandling, og at saken med dette er rettskraftig avgjort, skrev Tannum til E24.