Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Dukketeateret dreper engasjementet

Saken oppdateres.

Rødt-politiker Estela Andreetta skrev 24.mai et innlegg i Midt-Norsk debatt der hun tar opp frafallet av unge politikere i fylkespolitikken. Sjelden har jeg tatt meg selv i å nikke til et leserinnlegg fra en Rødt-politiker, men her mener jeg Andreetta treffer blink. Selv har jeg vært 2.vara til fylkestinget denne perioden, og har fått møtt noen ganger. Likevel sitter jeg med det samme inntrykket som Andreetta tar opp i sitt innlegg – frafallet av unge i fylkespolitikken er stort, og er i ferd med å bli et demokratisk problem.

Ung representasjon i fylkespolitikken er viktig. Politikerne fatter mange beslutninger som angår ungdom nå, og som vil angå ungdom i årene fremover. Når slike beslutninger fattes, er det viktig at ungdom har et ord med i saken. Ja, man har Ungdommens fylkesting og andre organer der ungdom er representert, som har mulighet til å uttale seg. Likevel er det i fylkestinget (eller i fylkestingets bakrom) de virkelige beslutningene tas. Det er her det politiske håndverket utføres.Derfor er det synd at sakene i stor grad blir avgjort på bakrommet, i gruppemøtene til flertallsgrupperingen. Og er du så heldig at du er ung folkevalgt i flertallsgrupperingen, skal du passe deg for partipisken.

Problemet med at sakene avgjøres på bakrommet er flere. For det første er ikke prosessen på bakrommet en åpen prosess. For det andre undergraver det rollen fylkestinget skal ha – nemlig å være et viktig politisk verksted.

Istedenfor har fylkestinget blitt et politisk dukketeater. Unge politikere ønsker ikke å være dukker i det politiske dukketeateret. Unge politikere har en drivkraft som førte dem inn i politikken. Det fylkespolitiske dukketeateret dreper ungdommelig engasjement og drivkraften bak engasjementet. Det er uheldig i en tid man allerede sliter med rekruttering av unge inn i politikken.

Onsdag 1. juni kl. 19 inviterer vi til debatt på Adressahuset: Skoleopprøret: Loven brytes daglig. Hva må skje nå? | Facebook

Man må også se på hvordan man tilrettelegger for at unge skal kunne engasjere seg i politikken. Mitt inntrykk er at fylkespolitikk i liten eller ingen grad er tilpasset for at unge skal kunne engasjere seg. Unge er ikke etablerte, er ofte studenter eller lærlinger – noe som medfører at man ofte har obligatorisk oppmøte/undervisning som man ikke får fritak fra. Da kan man velge – vil man droppe undervisningen for å delta i det fylkespolitiske dukketeateret, og risikere å miste sitt vurderingsgrunnlag i et fag/emne, eller vil man prioritere å bestå i faget/emnet? Dersom fylkespolitikken hadde vært tilrettelagt for unge politikere hadde man sluppet å stå i dette dilemmaet. Istedenfor ser man at mange unge politikere trekker seg ut av politikken. Det er et problem, et problem både fylkeskommunen og utdanningsinstitusjonene har ansvar for.

Fylkestinget som demokratisk organ skal gjenspeile hele befolkningen, gammel som ung. Istedenfor ser man nå at unge trekker seg ut av politikken – og fylkespolitikken forgubbes. Dette er et stort problem, et problem som må løses. Derfor er det viktig å ha en debatt rundt dette, en debatt jeg ønsker hjertelig velkommen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe