Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Østgård sitt korstog mot geoteknikerne fortsetter

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 19. mai påstår advokat Rune Østgård nok en gang at det er geoteknikere som har skylden og ansvaret for leirskred. Det er en grov og feilaktig påstand. Disse påstandene gjentar han gang på gang i alle landets debattspalter. Han bruker avisens debattsider til mangelfulle resonnementer og ren markedsføring av sine advokattjenester ovenfor en befolkning som naturlig nok er bekymret for stein- og leirskred.Den første feilslutningen han serverer, er at det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som politiet burde sette søkelyset på etter Gjerdrum. Det er viktig å huske at årsaken til skredet var manglende erosjonssikring utenfor prosjektområdet, ikke utbyggingen av Nystulia. Dette synes Østgård å betimelig glemme, selv om Gjerdrumutvalgets konklusjon var tydelig.

Videre spør Østgård retorisk: Hvorfor klarer ikke geoteknikerne å avverge eller forutse skred? Han mener det skyldes mangelfull kompetanse hos geoteknikerne og at geoteknikerne ikke slipper geologer til. Det er en altfor enkel konklusjon. Nylig gikk lederne for Norsk Geoteknisk Forening og Norsk Geologisk Forening sammen ut i geologi.no og tilbakeviste påstandene om splittelse og forklarer roller og ansvar.


Veiselskapet vil ikke spekulere i hva som kan ha forårsaket onsdagens skred ved Stavsjøfjelltunnelen. De jobber mot å kunne åpne E6 igjen i løpet av uka.


Hos NGI jobber det svært mange geologer, og også geofysikere, hydrologer, geokjemikere og en rekke andre geofaglige utdannede fra Norge og internasjonalt. Østgård bidrar til splittelse, og ikke samarbeid, mellom geoteknikk og geologi. Det er svært uheldig. Fagområdene utfyller hverandre og kan derfor ikke erstatte hverandre.

Ifølge Østgård overholder ikke geoteknikerne regelverket om sikkerhet mot skred. Han får det til å framstå som om dette er noe vi tar lett på. Det er en grov og feilaktig påstand. Vi er opptatt av alltid å følge gjeldende lover og regler, og ofte er vi enda strengere enn det regelverket krever, nettopp for å unngå skred.

NGI og andre fagmiljøer jobber kontinuerlig med å utvikle faget og sammen finne de beste løsningene for å bygge og bo trygt. I april organiserte for eksempel NGI et åpent fagseminar nettopp om kvikkleire for å skape en arena for kunnskapsdeling. NGI har også igangsatt arbeidet med et internasjonalt kvikkleiresenter, der vi samler fagpersoner innen geofagene for å sammen utvikle ny kunnskap og innovative løsninger.

Faglige fora og fagfellevurdert forskning er etter vår mening veien å gå for å videreutvikle faget, ikke polemikk eller synsing i debattspaltene fra personer uten faglig erfaring og tyngde som jakter på kunder og oppmerksomhet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe