Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

"Alarmerande" att svenskar tror att medierna har en agenda

Den nya rapporten från Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park ger inblickar i hur sällananvändare av nyhetsmedier i åldersgruppen 20–40 år resonerar om nyheter och samhällsjournalistik.

Rapporten utgår från en djupstudie där 24 intervjupersoner har fått svara på frågor om sin egen nyhetsanvändning och varför de väljer respektive väljer bort vissa ämnen och medier.

Flera av de intervjuade anser att medierna driver egna agendor som de väljer ut och vinklar nyheterna utifrån.

"Ja men alltså dom [journalister/medier] har ju alltid… alltid en viss åsikt som dom vill sprida genom det dom skriver. Även om det ska liksom vara objektivt så kommer ju ändå deras åsikt in på något sätt. För att, jag tänker att en tidning har ju […] en viss åsikt, som dom liksom sprider, att ’så här tycker vi är bra’, och då visar dom ju det med vad som är dåliga nyheter och vad som är bra nyheter, till exempel", lyder en kommentar.

En av de intervjuade säger:

"Alltså, jag tror nästan att dom har nåt uppdrag liksom, att det här är tidningens åsikt."

"Speciellt online… märker man att vissa tidningar håller stenhårt på en viss linje och tar bara upp vissa nyheter", säger en annan.

Detta är alarmerande, enligt rapportförfattaren Ulrika Andersson, docent i journalistik vid Göteborgs universitet.

"Givet att oberoende och neutralitet är normativa ideal för nyhetsjournalistiken, är det minst sagt oroväckande att så många av respondenterna upplever att medierna har en dold agenda, där deras mål är att föra ut perspektiv och bilder av samhället som stämmer överens med tidningens egen linje", uppger Ulrika Andersson enligt Journalisten.