Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Svenska kyrkan i brottshärva – präst stal 300 000 kronor från utsatta

”Du skall icke stjäla”. Så lyder det sjunde av tio Guds bud. Varken det eller motsvarande skrivningar i svensk lag var dock något som 57-årige Mikael Blom, präst i svenska kyrkan och stationerad som kyrkoherde i Dala kyrka i Stenstorp i Falköpings kommun, ansåg sig behöva följa. Han döms för grov förskingring efter att ha stulit närmare 300 000 ur kollekten, pengar som skulle gå till utsatta barn och fattiga behövande men i stället finansierade kyrkoherdens privata lyxkonsumtion.

Mikael Blom var duktig på att få sina kyrkobesökande församlingsmedlemmar att öppna sina hjärtan och plånböcker för att hjälpa utsatta flyktingbarn och fattiga avsigkomna stackare. Vad de som i god tro lade pengar i kyrkokollekten i Dala kyrka i Stenstorp utanför Skara inte visste var att den vältalige kyrkoherden stoppade merparten av pengarna i egen ficka.

Kollektpengar finansierade prästens privata lyxkonsumtion

För pengarna köpte Mikael bland annat mängder av dyra märkeskläder, kapitalvaror, möbler, böcker och konst till sig själv. Det blev också flotta middagar på den lokala golfklubbens restaurang. Men inköpen bokfördes som gåvor åt asylsökande och fattiga. Minst 283 552 kronor lyckades Svenska kyrkans präst plocka åt sig innan brotten uppdagades men enligt pastoratet är det verkliga beloppet ännu högre.

Det var inte den allseende Gud som tog kontakt med polisen för att berätta vad som pågick i församlingen. I stället var det en nyanställd kvinnlig ekonom som vid en genomgång av pastoratets bokföring anade ugglor i mossen och slog larm.

Polis och åklagare kunde relativt snabbt konstatera att ekonomens farhågor inte var ogrundade. Kyrkoherde Mikael Blom åtalades och ställdes inför rätta. På torsdagen föll dom i Skaraborgs tingsrätt. Mikael döms för grov förskingring under tre och ett halvt års tid till villkorlig dom och 200 timmars samhällstjänst.

Är deprimerad – slipper fängelse

Domstolen skriver att brotten egentligen motiverar en frihetsberövande påföljd på 8 månaders fängelse. Men eftersom Mikael fått sparken från sin tjänst som kyrkoherde, tvingats lämna fina Dala prästgård som bostad och dessutom uppgett sig vara deprimerad, anser tingsrätten att kristlig nåd bör gå före rätt.

Mikael har till psykolog uppgett att det tagit hårt på honom att blir utredd för brott och förlora jobbet som kyrkoherde. Han har därför fått diagnosen utmattningsdepression och kan tills vidare kvittera ut sjukpenning på skattebetalarnas bekostnad.

Kyrkoherden har också antytt att han på grund av sitt mentala tillstånd kanske inte orkar fullgöra den samhällstjänst han nu dömts till. Det är oklart huruvida det räcker med ett läkarintyg för att slippa, om påföljden i det fallet ändras till fängelse eller om Mikael då anses må för dåligt för att sitta frihetsberövad.

Det är oklart om Gud gör samma bedömning eller om det blir en tids vistelse i skärselden den dagen Mikael lämnar det jordiska. För detta talar att Mikael inte visat någon ånger, inte lovat bot och bättring – att gå och inte synda härefter. Han har i stället förnekat brott och åberopat sin tystnadsplikt som präst för att vägra svara på polisens eller åklagarens frågor.

Mikael döms också att som skadebestånd betala tillbaka de 283 552 kronor som utredning fastslagit att han förskingrat. Pastoratet hade begärt 474 727 kronor som man menar bättre motsvarar vad Svenska kyrkans präst förskingrat.

Hustrun åtalades men frikänns

Även Mikaels hustru Annelie Blom åtalades för förskingring. Det har enligt domen funnits starka indikationer på att även hon stulit pengar som skänkts till kyrkan för att gå till välgörenhet och varit införstådd med sin makes brottsliga verksamhet.

Tingsrätten anser dock att det inte kan uteslutas att hustrun varit ovetande och att den del av kollektpengarna som hon ansvarat för och som försvunnit kan ha förkommit på annat sätt än att hon stulit dem. Domstolen anser att Annelie åtminstone handskats grovt vårdslöst med gåvopengarna men kan inte bortom varje rimligt tvivel leda i bevis att hon agerat brottsligt, även om den historia hon dukat upp om sitt agerande inte framstår som trovärdig utan ”närmast obegriplig”.

Kan komma att ”avkragas”

Hustrun Annelie anställdes hos pastoratet efter hårda påtryckningar från kyrkoherde Mikael. När anställningen ifrågasattes blev Mikael aggressiv, hotfull och ful i munnen och ska bland annat ha sagt att ”då stänger jag hela jävla pastoratet” om han inte fick sin vilja igenom.

Under rättegången slog åklagaren i målet, Jakob Holmberg, fast att ”även en Herrens tjänare” måste följa den världsliga lagen. Det framgår inte om han är nöjd med tingsrättens milda påföljd för Mikael och friandet av hustrun Annelie eller om han avser att överklaga. Han har beskrivit Mikael Bloms bortförklaringar under utredningen som hämtade ur någon absurd sketch med Monty Python.

Det hänger fortfarande i luften huruvida Mikael Blom även ska ”avkragas”, det vill säga fråntas sin behörighet att vara verksam som präst. Det är en fråga som stiftet nu ska ta ställning till efter den fällande domen.

Domen – som innehåller en omfattande och detaljerad redogörelse både av alla brott Mikael Blom begått och även det åklagaren ansåg att hustrun borde dömas för – kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.