Hungary

A nyomtatás volt a középkor 5G-technológiája

A könyvnyomtatás megjelenése legalább akkora kulturális forradalom volt a középkori ember számára, mint az azt pár évtizeddel követő Újvilág felfedezése. Nem mindenki örült azonban a változásnak.

A könyvnyomtatás megjelenése volt a középkort lezáró nagy kulturális forradalom, ami pár évtizeddel az Újvilág felfedezése követett. Nem mindenki örült azonban a változásnak, egyes egyházi vezetők „sátáni találmánynak” tartották.

Európában kétségtelenül a német aranyműves, Gutenberg volt az, aki elsőnek nyomtatott könyvet. Betűit ólomból öntötték, és a nyomtatási folyamatot a korabeli bor- és olajprések technikájával tette kényelmesebbé és gyorsabbá. Bár a Choe Yun-ui koreai miniszter által nyomtatott könyv megelőzte 200 évvel, nem használta Gutenberg préstechnikáját, ami meggyorsíthatta volna a folyamatokat, s ugyancsak hátráltató tényező volt, hogy a koreaiak a kínai írás mintájára minden szótagot különböző karakterekkel jelöltek, ami egyből több ezer forma kiöntését igényelte. Közös volt azonban mindkettőjük munkáját illetően a társadalmi fogadtatás.

Kínában betiltották a nyomtatott könyvek adásvételét, Európában pedig patáliát csaptak az egyházi vezetők, amikor értesültek a technológia létéről és annak következményeiről.

A nyomtatást megelőzően a könyvek előállítása igen sokba került, mind anyagi, mind munkaerő-ráfordítás szempontjából. Olyan értékesek voltak, hogy az egyetemek asztalaihoz láncolták a könyveket, és csak intézményeknek vagy gazdag nemeseknek volt pénze megvásárolni azokat. E szűkösség miatt az egyháznak nagy befolyása volt a kéziratok másolásához rendelkezésre álló munkaerő miatt, amit Európában az egységes latin nyelvű piac tartott fenn.

A katolikus egyház ragaszkodott ahhoz, hogy a Bibliát a latin fordítása szerint kell értelmezni, és nem lehet a laikusok nyelvére lefordítani. A könyvnyomtatás azonban csak akkor tudta beváltani az ismeretterjesztés meggyorsításának ígéretét, ha a nép számára is érthető nyelvű szöveget terjesztett, és ugyancsak lehetőséget adott az egyház állításaival ellentétes írások publikálására is.

Nem csoda, hogy az egyház úgy érezte, elveszíti az információk feletti uralmát.

A katolikus főpapok egyre nagyobb nyugtalansággal tekintettek a nyomtatott termékek növekvő folyamára. Igyekeztek magukat megvédelmezni tőle: megtiltották, hogy bármit is kinyomtassanak az erre meghatalmazottat különleges jóváhagyása nélkül. 

1487-ben VIII. Ince pápa nyilatkozatot tett közzé, amelyben kiközösítés terhe alatt megkövetelte, hogy az összes nyomtatott kiadványt az egyházi cenzúra hagyja jóvá. Fél évszázaddal később I. Ferenc francia király parancsára a Sorbonne teológusai összeállították az Index librorum prohibitorum-ot (jelentése: tiltott könyvek jegyzéke) vagy röviden csak

amelyek kiadásáért, terjesztéséért és olvasásáért az egyházból való kiközösítés, börtönbüntetés, sőt máglya járt!

1559-ben IV. Pál pápa pedig egyházi törvénybe foglalta az Indexet és hívei számára kifejezetten tiltotta azok olvasását és nyomtatását. Persze a szabványosítás hatástalan volt. Olyannyira, hogy sem Kopernikusz Nap-központú világképének publikálását, sem Luther tanait és a Biblia-fordításokat nem tudták megakadályozni. Míg Gutenber 1455-ben megjelent Bibliája latin nyelvű volt, Luther 1522-es Újszövetség- és 1534-es Ószövetség-fordítása már németül jelent meg. Az egyház információ feletti kontrollja megtört. 

Ezzel párhuzamosan zajlott az Újvilág felfedezése, ami megteremtette az alapjait a középkor végi kapitalizmus kibontakozásának.

Egyszeriben felértékelődött a fogyasztó, megtörve a szilárd társadalmi rendet, amit a feudalizmuson alapuló tradíció jelentett.

Valószínűleg Amerika meghódítása is sokkal lassabban ment volna, ha a könyvnyomtatás nem tör előtte utat.

Football news:

PSG President acquitted of selling world Cup broadcast rights
Ter Stegen and Coutinho were not included in Barca's bid for the match against Alaves
Zidane on creating the super League: I've Heard about it, but I have enough worries. We can't even enjoy the wins
Zinedine Zidane: Benzema's Criticism won't hit Vinicius. I used to do it myself, and I was also scolded
Maradona on a gift for the 60th anniversary: The disappearance of the pandemic and the scudetto for Napoli
Barcelona will try to buy Eric Garcia again in January. The deal must be approved by the club's new President
Sulscher about 5:0 with Leipzig: the Reaction of Manchester United after the brutal 1:6 was amazing