Hungary

Biztonságban van az ügyfelek pénze a NOVIS Biztosítónál (x)

A NOVIS maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit a felügyeleti szervek és ügyfelei felé is.

Az elmúlt napokban megjelent téves és félrevezető sajtóhírek kapcsán, amelyek arról szóltak, hogy a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) felfüggesztette a NOVIS Biztosító (NOVIS) új biztosítási szerződéseinek értékesítését, társaságunk a következőket közli.

A NOVIS maradéktalanul, magas szinten teljesíti kötelezettségeit mind a felügyeleti hatóságok, mind az ügyfelei irányában.

A NOVIS az NBS részéről nem alanya semmilyen - az új biztosítási szerződések megkötését érintő -korlátozásnak sem Magyarországon, sem az Európai Gazdasági Térség azon országaiban, amelyekben aktív és szabályszerű működését az NBS megerősítette.

Az NBS a NOVIS-szal kapcsolatban olyan határozatot hozott, amelynek alapján rendszeresen ellenőrzi a biztosító saját eszközalapjait, és ezen keresztül a kezelt vagyoni eszközök befektetési folyamatának megfelelőségét. A határozat részleteit az NBS egy 2020. szeptember 25-én kiadott sajtóközleményben pontosította.

A NOVIS havonta benyújtja az NBS-nek a határozatban előírt jelentést, amellyel igazolja, hogy megfelel a szabályszerű működés feltételeinek. Emellett a NOVIS aktív kommunikációt folytat a hatósággal annak érdekében is, hogy tisztázza a jelentési kötelezettségben meghatározott kritériumokkal kapcsolatos kérdéseket.

A NOVIS pénzügyi helyzete stabil, és teljes mértékben képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit minden ügyfelével szemben. Ezen túlmenően a NOVIS ügyfeleinek a biztosítási szerződésekben elhelyezett befektetései nagyon kedvező megtérülést értek el az elmúlt évben.

A NOVIS stabilitását az a tény is alátámasztja, hogy 2015 óta folyamatosan jelentős profitot termelt, amit teljes egészében saját tőkéjének emelésére fordított. Ennek köszönhetően a biztosító saját tőkéje jelenleg meghaladja a 37 millió eurót (13 milliárd forintot).

A 2020-as évet a NOVIS - a pandémia negatív hatásai ellenére - várhatóan ugyancsak nyereséggel zárja.

A Szolvencia II. szabályokban meghatározott, a biztosítók pénzügyi biztonságának mérésére szolgáló tőkeelvárási szintet a NOVIS 134 százalékra teljesíti.

A biztosító a 2020-as évben több vizsgálaton is átesett, amelyek eredményei megerősítették a NOVIS fizetőképességét, és megfelelő pénzügyi tartalékainak meglétét. A vizsgálatokat a világ vezető könyvvizsgáló vállalatai végezték.

A NOVIS pénzügyi helyzete tehát stabil, és tartalékai is megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti elvárásoknak, ezért a biztosító arra kéri tisztelt ügyfeleit, hogy a sajtóban megjelent téves információkat ezt figyelembe véve kezeljék.

A NOVIS az ellene irányuló félretájékoztatási hullám kapcsán ismételten felhívja tisztelt ügyfelei figyelmét arra, hogy kezeljék fenntartással a szerződéseik megszüntetésével, illetve más biztosítóhoz történő átkötésével kapcsolatos megkereséseket. Ezeket a próbálkozásokat ugyanis gyakran az így megszerezhető jutalék motiválja, és nem az ügyfelek valós érdekeit tartják szem előtt.

A szerződések átkötésére, illetve megszüntetésének előmozdítására irányuló tevékenység ellentétes az érvényes jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Bank ajánlásaival is, hiszen a biztosítási szerződések az esetek többségében hosszú lejáratú szerződések, amelyek lejárat előtti felmondása anyagi veszteséggel járhat. A nyugdíjbiztosítási szerződések lejárat előtti felbontása pedig az adóról való rendelkezés keretében átutalt összegek emelt összegű visszafizetését vonhatja maga után. További információk: www.novis.eu

Football news:

Pepe apologized for the red in the match with Leeds: there is no excuse for My behavior. I am deeply sorry
Manchester City have prepared a 10-year plan for Messi. After finishing his career, they want to make him an Ambassador for the club (The Times)
A Preston player who twice touched an opponent's genitals can be disqualified for 3 matches
Griezmann about his childhood: I tried to get into 10 clubs in France, but no one gave me a chance
Austin Matthew McConaughey (co-owner) is preparing for MLS: all season tickets have been sold, although there are only 2 players in the team, and the stadium (for $240 million) is still under construction
Lineker on Liverpool: Huge praise for Klopp's spectacular performance despite injuries
Griezmann on the match with Argentina at the 2018 world Cup: Offered Deschamps 4-4-2 and personal custody of Messi. He listened