logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Hungary

Perre mentek a használt sütőolaj miatt

Egy egyesület megszervezte, hogy egy nem nevezett benzinkút-hálózatnál vegyék át a lakosságtól a használt sütőolajat, majd onnan elszállítva, az átvevő bio-üzemanyagot állítson elő belőle. Öt év után az egyesület hasznosítási díjat követelt a kúthálózattól, amit három bírósági fórumon is elbukott.

A Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogeset azzal indul, hogy az egyesület elnöke előbb 14 millió forint licencdíjat követelt a kúthálózattól, majd miután az nem fizetett, a bíróságon már 38 millió forintra emelte a tétet, know-how hasznosítási díj címén.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. Az indoklásban kifejtette, hogy a szóban forgó ötlet nem önmagában, hanem legfeljebb szellemi tevékenységen alapuló eredeti megvalósítása minősülhet szellemi alkotásnak. A kúthálózat bizonyította, hogy már jóval korábban megvizsgálta a használt sütőolaj lakossági begyűjtésének lehetőségét, vagyis az ötlethez az egyesületnél korábban - és tőle függetlenül - maga is eljutott. A bíróság előtt nem nyert bizonyítást, hogy az egyesületet vagyoni értékű gazdasági, műszaki vagy szervezési ismeret és tapasztalat tekintetében védelem illeti meg.

A lakossági sütőolaj-begyűjtés ötletének kivitelezése és az ennek nyomán szerzett, az egyesület titkát képező, közkincsé nem vált szervezési ismeret nem volt bizonyított, és ennek a létezésére a per adatai alapján sem lehetett következtetni. Az egyesület tevékenységének az volt a lényege, hogy az elhasznált lakossági sütőolajat és állati eredetű zsiradékot a lakosság egy, e célra kijelölt pontra vihette, ahonnan a hulladékot elszállították. Az összegyűjtés rutinszerű logisztikai intézkedésekkel biztosítható, a folyamat egyetlen mozzanatában sem látszik olyan igény, ami kizárólag az egyesület titkát képező speciális szervezési ismeret felhasználásával volna kielégíthető - fogalmazott a bíróság.

Az egyesület fellebbezésére eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Indoklásában kitért arra, hogy az éttermekben keletkezett elhasznált étolaj gyűjtése már az egyesület környezetvédelmi tevékenységének megkezdése előtt folyamatban volt. Ennek a lakosságra történő kibővítése csupán a begyűjtési terület kiterjesztését jelenti, és hasznos ötletnek tekinthető. Ezen ötlet gyakorlatban való kivitelezése, a tevékenység folyamata kapcsán azonban az egyesület nem mutatott fel olyan tudásanyagot vagy tapasztalatot, amely kizárólag tőle lenne eredeztethető.

A másodfokú - jogerős - ítélet ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, az egyesület nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a Kúriához, de ott is veszített.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO