Vilket inflytande har historien och kulturen på politiken i dagens Ukraina?