logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Allt i budgeten kan rivas upp – utom skattesänkningarna

Det mesta i M-KD-budgeten kan rivas upp av en Löfven-ledd regering i vår – utom skattesänkningarna.

Men att den liggande M-KD-budgeten skulle genomgå en kraftig vänstergir finns det inte mycket som talar för.

I princip allt utom inkomstskatterna kan ändras när en ny regering finns på plats. Utökat jobbskatteavdrag, sänkt pensionärsskatt och mindre statlig skatt kommer att ligga kvar och på sikt kryddas med slopad värnskatt från 2020.

Mittenpartierna, som inte hade några problem med att svälja M-KD-budgeten, kommer att få stort inflytande på politiken i en eventuell S-ledd regering.

– Om det skulle bli så att den regering som tillträder vill ändra i budgeten, och man ska spekulera i hur en ändringsbudget kommer att se ut, skulle mitt grundtips, givet det parlamentariska läget, vara att titta på sådant som det redan finns relativt bred politisk enighet om, men som inte genomförts för att vi har en övergångsregering, säger Mikael Åsell, kanslichef på finansutskottet.

Partiernas kravlistor avgör

Dessutom finns förmodligen ganska få förslag som hunnit ut på remiss eller behandlats av Lagrådet.

– Tidigare utlovade resursförstärkningar för centrala myndighetsfunktioner där det redan finns relativt bred politisk enighet – om man letar möjliga förändringar som kan aktualiseras i närtid är det dit jag tror man ska rikta sökarlampan, säger Mikael Åsell.

– Det kommer en ändringsbudget, senast i samband med vårpropositionen men det kan också ske innan dess, och då får vi veta.

De olika partiernas kravlistor för ett regeringssamarbete kommer att påverka vilka beslut som ändras.

Flygskatt och dieselskatt

Flygskatten, som försvinner vid halvårsskiftet efter beslut i M-KD-budgeten, kan vara en sådan fråga. Men här har C varit tydliga förespråkare för att den ska bort vilket kan betyda på att förslaget inte rivs upp förrän ett nytt system för flygbränsleskatt införts.

Den politiskt glödheta LSS-frågan är en annan utgiftspost som kan komma att diskuteras. Men att L, partiet bakom hela reformen, skulle gå med på försämringar tycks inte heller troligt.

Beslutet om sänkt skatteavdrag för fackföreningsavgifter och den i M-K-budgeten sänkta skatten på diesel är andra frågor som kan prövas.

Rutavdraget, som M och KD tredubblade till 75 000 kronor per år, kan också ses över liksom S-löften från valet om höjd vab-ersättning.

Bred politisk enighet

Familjeveckan från S-valrörelsens nämns också i både S och L:s utkast till en överenskommelse.

Andra konkreta plånboksförslag som publicerats i förslaget till överenskommelse mellan MP, S, C och FP:

Flyttskatterna ska mildras genom att räntan på uppskovet avskaffas.

Förutom att rutavdraget tredubblas ska det utökas till att innefatta fler tjänster inom tvätt, flytt, hämtning och trygghet.

 Fri hyressättning vid nybyggnation kan införas, vilket kan komma att påverka priserna även på bostadsrättsmarknaden.

– Man får ha i bakhuvudet att den budget som riksdagen beslutat om till övervägande del utgår från övergångsbudgeten, även om det skett förändringar genom riksdagens beslut, säger Mikael Åsell.

Därför menar han, kommer de stora förändringarna i närtid främst att handla om frågor där det redan finns en bred politisk enighet.

– Det är mitt grundtips, säger Mikael Åsell.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO