logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

”Bekämpningsmedel är en del av problemet”

Jytte Guteland.
Jytte Guteland. Foto: Pressbild

Christofer Fjellner (M) slåss med väderkvarnar i sin replik (SvD 6/11). Mitt betänkande utgår just från forskning som visar att dagens ohållbart höga användning av bekämpningsmedel i jordbruket medför kraftiga problem för ekosystemen och människors hälsa.

Themes
ICO