Det står klart efter ett drygt halvårs tullkrig, där amerikansk bourbon gjorts till en viktig bricka i ett handelspolitiskt spel.