Det är framför allt ämnet PPD, som gör att färgen håller trots slitage och tvättning, som kan leda till kontaktallergi. Symptom är utslag, klåda och svullnad.