logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Förslag om kömiljard nära – inte bara rika belönas

Sjukvårdsminister Lena Hallengren (S) har fått en av S-MP-regeringens viktigaste uppgifter – att knäcka köerna inom sjukvården och se till att patienterna får vård i tid. Och till sin hjälp har hon fyrpartiöverenskommelsen från januari med Centern och Liberalerna. Där utlovas en ”uppdaterad kömiljard”.

För 2019 finns 1,6 miljarder kronor i potten och det är pengar som regionerna kan få så snart de fyra partierna är överens om spelreglerna för den nya kösatsningen. Enligt vad SvD erfar är man nu inne i slutskedet av förhandlingarna där målet är att bli klara i god tid före midsommar.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO