logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Försörjningsstödet i Lund ska delas mellan två vuxna

Idag betalar socialtjänsten hela försörjningsstödet till ett bankkonto som de som söker bidraget har uppgett.

Förändringen beslutades i socialnämnden på onsdagen efter många turer.

Normen har varit att försörjningsstöd betalats ut till mannen i en parrelation – om det inte funnits någon överenskommelse om något annat.

Moderaterna föreslog att utbetalningen istället skulle göras till kvinnan. De tyckte att det skulle öka jämställdheten, men fick inte medhåll av socialdemokraterna.

Feministiskt initiativ väckte sedan frågan på nytt och förändringen har istället landat i att två vuxna i ett parhushåll får dela på pengarna. När biståndet utbetalas får varje part hälften var på sitt konto. Det signalerar delat ansvar, anser politikerna, och förutsätter inte heller en heterosexuell livsstil.

– Lunds kommun ska vara en föregångare. Vi ska inte förstärka negativa och ojämlika strukturer, tvärtom. Därför är detta ett viktigt beslut som gör kommunen mer jämlik och mer jämställd, säger Eva S Olsson (S), ordförande i socialnämnden.

Förändringen genomförs under första halvåret 2019. Då pågår samtidigt en stor förändring med att digitalisera och automatisera delar av administrationen kring försörjningsstödet.

Planen är att hyra och andra fasta kostnader ska ha räknas bort när resten av försörjningsstödet betalas ut till två parter i ett parhushåll. I tjänstemannaförslaget som politikerna i socialnämnden antagit nämns gemensam konto med autogirofunktion för hyran. Det ses som en lösning som minskar risken för konsekvenser av obetalda hyror.

Themes
ICO