logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Hamnstrejken: Livsmedelsjättar planerar för alternativa lösningar

Nu trappas hamnkonflikten upp med ytterligare strejkvarsel, och hamnarna i Malmö och Helsingborg är i skottgluggen. Livsmedelsjättarna Ica och Bergendahls, som är stora importörer av frukt och grönsaker, har hittills inte påverkats märkbart av den haltande verksamheten i Helsingborgs hamn. Men en eventuellt utdragen konflikt kan bli en dyr historia för bolagen.

Helsingborgs hamn.Bild: Björn Lilja

Hamnkonflikten, som inleddes 23 januari, pågår fortfarande, med punktstrejker och lockouter i bland annat stora hamnar Helsingborg, Malmö och Göteborg. Hamnarbetarna strejkar under några timmar och arbetsgivaren svarar med lockout.

Om parterna inte når en snar lösning bryter nya strejker ut i Göteborg 17 och 18 februari, samt i Helsingborg och Malmö den 18 februari. Men hittills har inte handeln påverkas märkbart av konflikten.

– I år har vi ännu inte haft några stora båtflöden med jättevolymer och än så länge har vi kunnat hantera situationen, säger Jonas Andersson, kategorichef för frukt- och grönt på Ica.

Först om cirka 1,5 månad väntas båtleveranserna till Ica, via Helsingborgs hamn, komma igång på allvar med säsongsbaserade varor från Sydamerika. Det handlar bland annat om äpplen, druvor, avokado och bär från Chile.

Nästan all frukt och grönt som Ica importerar passerar lagret i Helsingborg, innan volymerna distribueras vidare till Icas enheter runt om i landet. En eventuellt ihållande hamnkonflikt kan ställa till det för livsmedelsjätten. Men enligt Jonas Andersson finns det ingen större risk för tomma frukt- och grönsakshyllor i butikerna framöver.

– Det kommer alltid att finnas alternativ för oss att parera olika situationer. Vi skulle kunna ta in volymerna via någon annan hamn i Europa, exempelvis Hamburg eller Rotterdam, och lösa de vidare transporterna därifrån med lastbil till Helsingborg, säger Jonas Andersson.

Ett scenario med nya hamnrelationer i Europa och omdirigerade transportsträckor ger ökade kostnader för Ica. Jonas Andersson vill dock inte spekulera i vad en sådan merkostnad exakt skulle innebära i kronor och ören. Men i nuläget är han inte särskilt bekymrad över utvecklingen i hamnkonflikten.

– Vi följer händelserna noga, och hoppas att det ska lösa sig för alla inblandade parter. Sedan kan ju oväntade situationer skapa merjobb och merkostnad som vi måste hantera på ett eller annat sätt, säger Jonas Andersson.

Inte heller på Bergendahls, som också är stora importörer av frukt och grönt, säger man sig vara särskilt påverkad.

– Det beror på att vi tar in produkter som bananer, citrusprodukter och druvor i hela containrar och att vi lossar gaterna själva. Så just nu påverkas vi inte, såvida det inte blir några förändringar, säger Magnus Ohlqvist, affärsområdeschef för frukt- och grönt.

Ett värsta tänkbara scenario är om Helsingborgs hamn stänger helt. Likt Ica lägger Bergendahls i sådant läge också sina leveranser till andra destinationer, exempelvis Rotterdam, och därifrån går varorna upp till Sverige med lastbil.

– Där är vi inte nu, det är en utopi, säger Magnus Ohlqvist.

Samtidigt höjer Sydsvenska industri- och handelskammaren ett varnande finger för effekterna av en utdragen hamnkonflikt. De skånska hamnarna är tillsammans nog så stora som Sveriges största hamn, Göteborgs hamn, och har väsentlig betydelse i den svenska exportruljangsen.

Per Tryding är vice vd för Sydsvenska industri- och handelskammaren.Bild: Sydsvenska industri- och handelskammaren

– Om de skånska hamnarnas kunder måste hitta alternativa lösningar hos andra hamnar i Europa så är det ett krångligt och dyrt förfarande. Men så småningom lär sig kunderna det nya sättet att arbeta på och trimmar relationerna med andra samarbetspartners. Då kan det omvänt bli omständligt att gå tillbaka till de skånska hamnarna, säger Per Tryding, vice vd för Sydvenska industri- och handelskammaren.

Redan nu har hamnstrejken gett synliga effekter för gemene man, i form av ökad belastning på vägarna när skeppsgods stuvas om till lastbilstransporter.

– Hittills har strejken bidragit till en ökning av antalet lastbilar på E6:an, och trafiksituationen kommer att bli mycket värre om strejken håller i sig, säger Per Tryding som också pekar på en vansklig joker som kan generera dubbel huvudvärk i det skånska näringslivet:

– Brexit kan mycket väl dundra in här under våren. Om den händelsen sammanfaller med en fortsatt hamnstrejk, och vi samtidigt får en avmattning i konjunkturen, så kan det på det hela taget bli en ganska otäck storm, säger Per Tryding.

Copenhagen Malmö Port har hittills inte behövt styra om trafiken till den danska delen av hamnen och har inga planer på att göra det heller.

– Vi bemannar så bra det går för att kunna hantera de fartygsoperationer som kommer hit. Vår uppfattning är att hamnen kommer vara öppen och fartygen kommer att hanteras, men naturligtvis är det en utmaning bemanningsmässigt, med en strejk fyra dagar i rad, säger Ulrika Prytz Rugfeldt, PR och kommunikationsansvarig på Malmö hamn.

Däremot kommer godset hanteras med reducerad fart under de här dagarna.

Fakta

Sveriges hamnar

• Göteborgs hamn är Sveriges största hamn räknat till antal enheter. Därefter kommer Trelleborgs hamn följt av Helsingborgs, Stockholm och Malmö.

• Med enheter räknas containers, flak, kassetter, trailers, lastfordon, släp och järnvägsvagnar.

• Varje år fraktas cirka 10,3 miljoner ton gods och cirka 1,3 miljoner passagerare via Trelleborgs hamn.

Källa: Transportföretagen.

Fakta

Nya varsel för strejk och lockout

• 17 februari: 1 hamn

• 18 februari: 10 hamnar

• 19 februari: 12 hamnar

• 20 februari: 11 hamnar

Themes
ICO