logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Här får särskolan nya lokaler – modul blir starten på skolrockad i Britsarvet

Särskolan, Montessoriskolan och Tegelbruksskolan samsas i dag i samma hus. Särskolan får nu fler lokaler i en ny modul.

Som tidningen tidigare berättat har särskolan inte tillräckligt med utrymme och är även utspridd.

Klasserna upp till sexan ligger i Tegelbruksskolan. I samma hus ligger Montessoriskolan och Tegelbruksskolan, allmän grundskola upp till fyran.

– Särskolans lokaler är anpassade, säger Gustaf Malmberg, chef för kommunens särskola och grundskola.

För att minska trängseln för särskolan öppnar i höst en tillfällig paviljong med sex nya arbetsrum.

– Det blir oändligt mycket bättre, jämfört med i dag.

Gustaf Malmberg är chef för Falu kommuns grundskola och särskola (arkivbild).

Skolorna vill gärna ha tillgång till området där nya modulen nu byggs, exempelvis för idrottsundervisning, erfar han.

– Men man har också förståelse för att det här är en tillfällig lösning.

Under året ska barn- och utbildningsnämnden ta ställning till en permanent lösning för en samlad särskola.

Flera villkor måste vara uppfyllda, säger Gustaf Malmberg. Bland annat ska särskolan ligga i stadsmiljö för bra kommunikationer.

Just nu pågår grävarbete utanför Tegelbruksskolan. En ny modul med sex arbetsrum för särskolan ska upp.

Närhet till allmänna grundskolan eller gymnasiet leder till möten mellan elever från olika skolor.

Det fungerar i Tegelbruksskolan, även med nya modulen, säger skolchefen,.

– Vissa lokaler är gemensamma, till exempel matsalen.

Det blir oändligt mycket bättre, jämfört med i dag.

Men vid skolstarten den 19 augusti blir de olika skolorna mer samlade efter en omflyttning:

Alla Montessoriklasser ska hålla till i Tegelbruksskolans byggnad.

Nuvarande Tegelbruksskolan, förskoleklass till fyran, flyttar till Britsarvsskolan. Den blir då en skola för barn i åldern 6 till 16 år.

Lokalerna fungerar, men utemiljön måste vara mer anpassad för elever i så olika åldrar, betonar Gustaf Malmberg. Planer är nu i gång.

Hela arbetet ska vara klart 2020.

Varför är det inte färdigt när barn och personal flyttar in?

– Vi saknar lokaler för att kunna evakuera. Men det blir tillräckligt bra för att ha en trygg verksamhet.

Themes
ICO