Alliansen i Kävlinge planerar att sälja delar av det kommunala bostadsbolaget KKB. Förslaget backas av SD och väntas klubbas på nästa fullmäktigemöte. Målet är att få fler bostäder byggda i kommunen och minska det kommunala bostadsbolaget KKB:s dominans på hyresmarknaden.