Föreställningen "Linje 5 – samma värld?" handlar om Malmö. Genom staden går busslinje 5, från Stenkällan via Rosengård, Folkets park och Gamla staden, till havet och Västra hamnen. Samma linje, olika världar.