Jag har en mycket god relation med mina elever och genom åren har jag hittat en utmärkt balans mellan att vara en lyssnande, hjälpande mentor och en uppskattad undervisande lärare. Jag älskar känslan av att stötta ”mina” tonåringar genom en av de svåraste perioderna i livet. Jag har lyssnat, stöttat, skrattat, gråtit och vetskapen att jag gjort skillnad i många ungdomars liv gör att jag har orkat fortsätta. Belöningen blir så stor när jag lyckats vända en elevs tankar och de kommer ut på andra sidan tonåren som glada och positiva individer.