logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Kommunalrådet om det ekonomiska läget: Ingen kris – "Vi vill agera snabbt"

Lars Isacsson säger att det ekonomiska läget i kommunen är osäkert.

Det ekonomiska läget är ansträngt i kommunen, men det råder ingen kris – det slår kommunalrådet Lars Isacsson (S) fast.

– Vi pratar om budgetanpassningar. Både omsorg och bildning får mer pengar i budgetförslaget som ligger redo (20 respektive 5 miljoner, reds. anm.), men behoven ökar i en högre takt än så.

Kommunalrådet säger att Avesta kommun försöker ha en bra omvärldskoll och att de vill agera tidigt, det är därför budgetanpassningsarbetet redan tagit fart.

– Vi vill agera snabbt då vi ser att det blir tuffare år här framöver. När det blir tuffare måste man anpassa verksamheten och istället för att vänta så gör vi det med en gång.

Det innebär ändå att människor kommer förlora sina jobb?

– Det är klart att det kommer komma beslut som är tuffa att ta, men till syvende och sist har man de intäkter man har. Man kan inte göra mer än det man har täckning för.

– Jag har varit med ett tag och det som var till exempel 2009... en sån situation är vi inte i nu. Nu kan vi komma till rätta med det här om vi agerar snabbt.

2009 kommer man från en ekonomisk krasch, nu befinner vi oss i en högkonjunktur, är det inte en skillnad?

– Det som gör att den situationen är som det den är beror på den demografiska utvecklingen. Jag sitter med i SKL (Sveriges kommuner och landsting) och där framgår det att andra kommunalråd runtom i landet brottas med samma problem. 2019 blir ett tufft år.

– Vi blir fler som är 0-18 år, fler över 65 år samtidigt som gruppen 18-65 blir färre.

Lars Isacsson tillägger att regeringsfrågan även skapar osäkerhet i dagsläget.

– Då vi inte har någon ny regering vet vi heller inte vad vi har för budget, säger han och fortsätter:

– 15 november måste det finnas en statsbudget och finns det ingen ny regering då så blir budgeten väldigt tvättad utan riktade statsbidrag.

Hur beroende är ni av statsbidragen?

– Det är en stor del i en kommunalbudget. Vi vet inte heller vad vi kan få från välfärdsmiljarderna här framöver, så det är klart att vi befinner oss i ett osäkert läge.

Antalet nyanlända som Avesta tog emot nämns som en stor del av det ekonomiska läget kommunen befinner sig i nu, var det rätt eller fel att ta emot så många?

– Jag kommer upprepa det här med en dåres envishet: Vi har inte och har aldrig haft några kommunala asylboenden. Att människor flyttar till tomma lägenheter när de har fått uppehållstillstånd, det kan inte vi styra över. Vi bestämmer inte över vilka som flyttar hit eller vilka som flyttar härifrån, säger han och fortsätter:

– Många säger att Avesta kommun tagit emot många nyanlända, men det har vi inte gjort. Vi har inte tagit emot några, men vi fick däremot ett väldigt stort ansvar av staten med många asylboenden i kommunen.

Att jobba med företagsetableringar är en vägen framåt, poängterar Lars Isacsson. På bilden står han vid Biltema-bygget i Åsbo.

Lars Isacsson menar att man inte kan göra det så enkelt för sig och säga att den ekonomiska situationen beror på antalet nyanlända. Han återkommer till att en stor del i den uppkomna situationen är att demografin förändrats.

– Det här är en generell bild över hela Sverige, demografin har förändrats och det brottas de flesta kommuner med.

Isacsson säger att det görs mycket i Avesta för att underlätta och stärka integrationen av de nyanlända. Han menar att arbetet har gett resultat.

– Vi ser att det snabbt åt rätt håll. Arbetslöshetssiffrorna hos utrikesfödda går snabbt ner.

Går de problem som finns nu att lösa?

– Ja, det är klart att de går att lösa. Skulle man inte tro det får man hoppa av, som förtroendevald är det ditt ansvar att lösa såna här problem. Men i det så blir det beslut som är jobbiga att ta.

Att få ut människor i arbete är nyckeln till en god ekonomi, menar Isacsson. Här praktiserar kommunalrådet på Systembolaget.

Var du med på mötet i förra veckan?

– Ja. Vi träffas regelbundet.

Det har av vissa benämnts som ett krismöte – skulle du kalla det för det?

– Nej, vi får reda på hur läget ser ut. Vi jobbar med budgetar året runt, det är vardag för kommunpolitiker. Man diskuterar vad man ska göra för prioriteringar med de pengar man har.

– Senaste åren har vi haft mycket extra medel i form av statsbidrag och välfärdsmiljarder. I och med det har vi haft en enklare ekonomisk situation. Men det som kommer nu är att man i princip går tillbaka till ett mer normalt läge.

Themes
ICO