logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Kommunens beslut upprör företagare: ”Balkongdörr kostade 40 000”

Miljö- och byggnämnden med ordföranden Staffan Bruzelius (M) i spetsen och framför allt tjänstemannen Lina Ström får skarp kritik av en företagare.

– Man blir motarbetad utan dess like och får ingen hjälp och stöd. Det borde ju faktiskt vara tvärtom så vi kunde hjälpas åt att skapa utveckling i Ludvika.

Företagaren, som vill vara anonym, berättar att det bara var en mindre ombyggnad som behövde göras för att omvandla kontorslokalerna till en lägenhet.

– Det enda vi gjorde var att sätta in en balkongdörr och ett nytt fönster och att vi bytte ut två gamla fönster. Men i stället för att hjälpa oss så det blev rätt med papperen så beslutade de om böter på nästan 80 000 kronor. Att straffas med böter på 79 000 för ett par fönster, det är lite väl mycket.

– Det minsta lilla man går bredvid alla paragrafer så sätter kommunen åt en så hårt de kan. Det är möjligt att lagen säger en sak men alla människor kanske inte kan alla bygglagar men man får inget stöd och hjälp för att det ska bli rätt.

Det hade varit enkelt för företagaren att slippa straffavgiften, poängterar byggkontoret.

Lina Ström, tjänsteman vid byggkontoret och sektionsansvarig för bygglov, bekräftar att politikerna i miljö- och byggnämnden tog beslut om avgift på 79 398 kronor.

– Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen som inte ändrade på beslutet och då gick det vidare till mark- och miljödomstolen. Vi har nu fått besked från domstolen att avgiften halverats till 39 699 kronor.

– Domstolen har ett visst utrymme att sänka avgiften beroende på hur allvarlig man bedömer att överträdelsen är. Vi följer lagboken som säger att sanktionsavgift ska tas ut. Lagen gäller alla och det ska inte finnas utrymme för godtycke. Sen förstår jag att den som drabbas kan tycka att det är en jättehög avgift och att det är orimligt och jättepetigt från vår sida.

Hon tillbakavisar bestämt kritiken om att byggkontoret motarbetat företagaren och att man inte skulle ha kommit med råd och stöd hur han borde förfara.

– Vi har skickat både formella skrivelser på papper och lite mer informella via mejl. I ärendet finns tio olika mejltrådar registrerade med framför allt byggherren men även med den kontrollansvarige som han anlitat. De flesta trådar innehåller mer än ett mejl och svar. Vi hade även något kort möte med fastighetsägaren innan eller i början av processen.

Företagaren är tillfreds med domstolens beslut, men 40 000 i böter är ändå kännbart.

– 40 000 är mycket pengar för oss så det är klart att det märks ekonomiskt.

Lina Ström:

– Ska vi vara självkritiska, så kan det vara att vi förväntade oss att ett etablerat företag skulle kunna tillgodogöra sig den formella och informella skriftliga information vi skickade, och respektera att processen måste göras i rätt ordning.

– Byggherren har alltid valet att återställa och därmed helt slippa betala avgiften. I detta fall hade ju det varit relativt enkelt, eftersom byggherren anser att det var väldigt små åtgärder som var utförda, framhåller hon.

Företagaren efterlyser en mer förstående och mindre kompromisslös inställning hos den ansvariga byggtjänstemannen.

– Det går inte att tala med Lina Ström. Hon är ju som en domare, det är oerhört omöjligt.

”Lagen gäller alla och det ska inte finnas utrymme för godtycke. Sen förstår jag att den som drabbas kan tycka att det är en jättehög avgift och att det är orimligt och jättepetigt från vår sida”, säger Lina Ström.
Themes
ICO