logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Lex Sarah-utredning i Borlänge avslutas

Anmälan handlade om ett korttidsboende för barn där det, enligt anmälaren, skulle finnas ett allvarligt missförhållande. Det skulle förekomma brister i viss personals bemötande och arbetssätt.

De omedelbara åtgärder som gjorts för att avhjälpa eller undanröja missförhållandet är enskilda samtal med berörd personal och personalmöte där bemötande och rutiner diskuterats.

Ivo bedömer därför att huvudmannen, efter att ha inkommit med komplettering efter begäran, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande.

Ivo avslutar nu ärendet.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO