logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Malmöbo invalidiserad av nervskada efter operation i Ängelholm

Patienten, som bor i Malmö, betraktar sig själv som invalidiserad. Han har svårt att stå utan stöd, kan bara gå korta sträckor med rullator och har tappat känseln i underlivet.

I vintras anmälde han vårdföretaget Aleris i Ängelholm för vårdskada efter en operation i augusti förra året.

Patienten hade opererats på grund av spinal stenos, förträngning i ryggradskanalen, i ländryggen. På vårdavdelningen senare på dagen kände han sig avdomnad i underlivet och kunde inte lyfta benen från underlaget. När han påtalade detta uppfattade han att det kunde ha uppstått en blödning.

Morgonen därpå opererades han på nytt. Då upptäcktes en koagulerad blödning som troligtvis hade påverkat nerver intill. Den stelnade blödningen togs bort, men trots aktiv träning har patienten varaktiga besvär och någon prognos för framtiden har inte kunnat ges.

Ivo anser att Aleris har brustit genom att vänta med operation till nästa dag, och menar att det ökar risken för bestående skada av nervernas funktioner.

Aleris har svarat Ivo att man vid den tiden inte hade någon möjlighet att utföra operationer på jourtid på Ängelholms sjukhus.

– Vi hyrde då lokaler av landstinget på Ängelholms sjukhus. Nu har vi flyttat till egna lokaler och har hela vårdkedjan, så idag skulle vi kunna operera även på kvällen, säger Aleris verksamhetschef Anders Kjellin.

Enligt Aleris verksamhetschef Anders Kjellin finns det inga vetenskapliga belägg för att en snabbare reoperation skulle haft betydelse.Bild: Göran Stenberg

Det aktuella fallet har han dryftat med kollegor på SUS i Malmö.

– Det finns ingen vetenskap som styrker att snabbare reoperation skulle ha betydelse. Eftersom patienten hade neurologiskt bortfall tidigare var det svårt att bedöma om de tillkommit efter operationen. Vi avvaktar därför, om inte misstanken är väldigt stark. Om vi hade tagit patienten i ambulans till Malmö är det inte ändå säkert att operationen hade skett tidigare, säger Anders Kjellin.

Themes
ICO