logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Miljövänlig energi kan vara smutsig

Vindkraften är inte alls så miljövänlig som många tror, det tillverkas ju av olika plaster som väl inte är så miljövänliga?, frågar sig insändarskribenten.

Replik på Anders L. Larssons inlägg i NA lördag 13 april.

Anders, fantasier att vind och sol ska ersätta kärnkraften och vindkraften är inte alls så miljövänlig som många tror, det tillverkas ju av olika plaster som väl inte är så miljövänliga? Solceller? Hur resonerar miljövänner? Det förespråkas elbilar som till och med subventionera. Hur påverkas miljön av vindkraften med sina ljud? Att till exempel få bort sorkar från sin mark har man sedan urminnes tider satt upp vindsnurror som med sitt vibrerande jagat bort dem. Vindkraftsverken är de så exakta, det blåser lite på vintern och delar av vårt land är ju till och med helt mörkt då vi behöver elen som mest.

De som förespråkar vindkraft bor säkert inte intill ett vindkraftsverk ! Hur påverkas miljön i förlängningen?

Ett kärnkraftsverk är väl ett ganska bra alternativ. Särskilt i vårt land som består av bra berggrund, ett kärnkraftsverk är inte miljövänligt men det förorenar ju bara en liten yta och avfallet skulle man ju vara tvingad till att slutförvara under kraftverket. Visst det är inte miljövänligt att bryta uranet men det är det inte ta fram det farliga innehållet batterier heller och hur ska de slutförvaras?

Visst får alla ha sin åsikt men då ska ”alla kort fram på bordet”.

Jag har bidragit och gjort det jag kan, bergvärme, treglas isolerrutor som ersatt de öppningsbara fönstren, bytt alla lampor till led och timer på alla, men behöver trots allt el för att driva bergvärmepumpen.

Stig B. Karlsson

Laxå

Läs Anders L. Larsson inlägg här.

Themes
ICO