Under våren har Nationellt forensiskt centrum (NFC) genomfört ett projekt där bilder på misstänkta, okända gärningsmän i pågående förundersökningar har jämförts mot personer i polisens signalementsregister.