logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Oenigt om att riva gamla Karlsängskolan vid bygge av ny skola

Sju av tio partier röstade för ett tillägg om att det inte är självklart att Karlsängskolan rivs när en ny skola byggs, men de tre andra partierna var i majoritet.

Förslaget, som blev omdebatterat i fullmäktigesalen, handlade om ett aktieägartillskott till Nora fastigheter i samband med att nuvarande Karlsängskolan rivs.

Tom Rymoen (M) yrkade på ett tillägg i beslutet och ville skriva in att tillskottet ges när den gamla skolan rivs, avyttras eller annan åtgärd vidtas. Men kommunchefen Isabell Landström menade att fullmäktige redan i sitt beslut om att bygga en ny högstadieskola också tog beslut om att den gamla ska rivas, något som flera av ledamöter inte verkade medvetna om.

– Var står det? frågade Pia-Maria Johansson (LPO).

– Det finns inte med i någon av attsatserna i beslutet. Men det finns med i förslaget som ligger till grund för beslutet, och ni har fattat ert beslut i enlighet med det förslag tjänstemännen lämnat, säger Isabell Landström.

– För att bygga en ny skola behövs sannolikt en rivning av den gamla skolan. Hur mycket vi behöver riva vet vi inte ännu. Men varför haka upp sig på det? Vi har satsat på en ny skola. Det är det viktiga, menar Bror-Erik Israelsson (S), ordförande i Nora fastigheter.

Men sju av tio partier ville trots motargumenten protestera mot att redan nu skriva in att den gamla skolan ska rivas. Så när fullmäktige röstade igenom aktieägartillskottet enligt kommunstyrelsens förslag så reserverade sig M, C, LPO, NP, SD, L och KD mot beslutet.

Themes
ICO