logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Ovärdig reception och uttjänta duschrum får lyft i Hallsberg

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson (S) är glad att Hallsberg även i år kan fortsätta att rusta i kommunens lokaler.På tur nu står socialförvaltningens reception, Sydnärkehallens duschrum och Alléskolans kök. Foto: Samuel Borg/Arkiv

Hallsbergs kommun har slitit hårt med ekonomin på senare år. Bortsett någon förvaltning som släpar efter i budgeten råder nu ordning och reda, menar kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson (S).

En ordnad ekonomi gör i sin tur att kommunen får råd med investeringar, vissa av dem efterlängtade sedan lång tid tillbaka. En renovering av socialförvaltningens reception är ett exempel.

– Vi har diskuterat i flera år att vi behöver göra något där. Det är inte en värdig plats, det är trångt och besökarna överhör varandra. Det känns väldigt bra att vi kan göra en satsning där nu, säger Magnus Andersson.

Det är viktigt att medborgare som kommer på besök eller är i behov av förvaltningens stöd och omsorg känner sig välkomna och väl bemötta i lokalerna, menar han.

Socialförvaltningens reception ligger i det så kallade Centrumhuset i Hallsberg. Receptionen är pinsamt omodern och ovärdig, menar politikerna och bekostar nu en upprustning.
Socialförvaltningens reception ligger i det så kallade Centrumhuset i Hallsberg. Receptionen är pinsamt omodern och ovärdig, menar politikerna och bekostar nu en upprustning.

Det blir kommunens fastighetsavdelning som nu får uppdraget att under år 2019 bygga en modern och anpassad mottagning, reception och samtalsrum. Till detta anslås en miljon kronor.

– Vi kommer att skapa en öppnare och trevligare miljö, men även säkerhetstänket finns med i planeringen. Det blir mer anständigt för alla där nu.

En annan lokal som ska få ett lyft under 2019 är Sydnärkehallen. Drift- och serviceförvaltningen har konstaterat att hallens duschrum med wc är till botten slutkörda.

I hallen finns totalt sex omklädningsrum med duschar. Förvaltningen önskar renovera två av dem under 2019. Kommunstyrelsen har sagt ja, och beviljar drygt en miljon kronor av sina strategiska pengar till det.

– Vi börjar fräscha upp där i år, och fortsätter med ytterligare två rum under 2020, säger Magnus Andersson.

När den här bilden togs för ett antal år sedan hade Sydnärkehallen varit utan varmvatten under lång tid, och Niclas Jonsson svor åt eländet. Nu ska de slitna duschrummen rustas.Foto: Barbro Isaksson/Arkiv

Dels är dessa utrymmen helt utslitna med risk för följdskador, dels saknar de aktuella omklädningsrummen anpassning till dagens integritetskrav för barn och ungdomar, uppges från förvaltningen.

Dessutom är inte antalet duschar tillräckligt. Förvaltningen planerar att sätta in fler, samt installera duschbås i samband med upprustningen.

Det är dyrt att renovera, men Magnus Andersson förklarar att de får ta sig genom "underhållsberget" successivt.

– Det är viktigt att det inte blir kapitalförstöring. Vi har rustat skolor och förskolor för 60 miljoner de senaste åren.

Ännu en investering som Hallsbergs kommun har att göra gäller tillagningsköket i Alléskolan, som kommunen hyr av utbildningsförbundet. Köket måste rustas och anpassas till dagens krav.

Hallsbergs kommunstyrelse har beslutat att investera nära fem miljoner de närmaste tre åren i Alléskolans kök, som måste rustas. Kommunen hyr tillagningsköket av Sydnärkes utbildningsförbund. Foto: Anna Mendelsson/Arkiv

År 2019 lägger kommunen 1,3 miljoner till etapp ett av köksrenoveringen. År 2020 avsätts två miljoner och 2021 läggs 1,5 miljoner.

I Alléskolans kök tillagas och körs ut cirka 2800 portioner mat dagligen till barn och elever som går i förskola och skola i Hallsberg.

Themes
ICO