logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Politisk protest mot att bibliotekschef försvinner – ”Att inte ha en bibliotekschef saknar motstycke i Sverige”

Det nya kulturkvarteret i Örebro har fått en verksamhetschef som ska leda arbetet för både kulturskolan och biblioteket, berättade na.se under onsdagen. De fackliga organisationerna har protesterat mot beslutet, protesten gäller både att tjänsten som bibliotekschef försvinner och det sätt som tjänsten har tillsatts på, bland annat har den inte utannonserats utan tillsatts internt.

På onsdagen fick politikerna i kulturnämnden information om att bibliotekschefstjänsten tas bort, och att det beslutas av tjänstemän – förvaltningen anser att det inte behövs ett politiskt beslut.

Det går inte oppositionen med på. De tre partierna vill föra upp beslutet till politikerna i nämnden.

I detta fallet är det en så stor omorganisation att politiken ska få säga sitt

"Att inte ha en självständig heltids bibliotekschef saknar motstycke i Sverige där alla större städer har denna ordning", skriver Börje Ström (L), andre vice ordförande i kulturnämnden, i ett pressmeddelande.

"Självklart har förvaltningen rätt att utse chefer på olika nivåer men i detta fallet är det en så stor omorganisation att politiken ska få säga sitt", fortsätter Börje Ström i pressmeddelandet.

Börje Ström (L)
Themes
ICO