Sweden

Porsche slog till med elbil – år 1900

Elbilen är inte någon ny företeelse utan uppfanns för över hundra år sedan. Ferdinand Porsche lanserade redan 1900 en hybridbil med en förbränningsmotor som drev två elmotorer som i sin tur drev framhjulen. I USA dominerade elbilen vägarna fram till 1915.

När vägar och infrastruktur förbättrades ansåg inte eldriften tillräcklig och förbränningsmotorn fick sitt genomslag. Elbilen fick dock ett nytt uppsving under andra världskriget då bensinpriset steg kraftigt, men tappade snabbt mark igen när freden kom.