logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Rösta inte på protektionisterna

Den europeiska unionens existensberättigande är inte protektionism. På frågan vad svensken upplever som mest positivt med EU kommer fri rörlighet för människor, varor och tjänster i topp strax efter fred. På frågan vad EU betyder för svensken personligen är friheten att resa, studera och arbeta fritt inom EU viktigast.

Så vad bedriver partierna för politik för att stärka det EU som medborgarna värderar? I Aftonbladets valdebatt (se 45 minuter in) ställde programledaren en talande fråga: ”Ska gästarbetare kunna arbeta i Sverige med en lägre lön än svenskar?” Toppkandidaterna fick svara ja genom att räcka upp handen. Bara en hand åkte upp. Det var Fredrick Federleys (C). Karin Karlsbro (L) gjorde något slags paddlande med labbarna. Tomas Tobé (M) räckte inte upp handen, men sade: ”Minimilöner i svenska kollektivavtal ska minst gälla”. Federley igen: ”Det ska vara inom skäliga gränser, men vi måste också ha en konkurrens och en fri rörlighet även på den här sektorn”. ”Nej!” utbrast Alice Bah Kuhnke (MP) och Heléne Fritzon (S). Peter Lundgren (SD) skakade också på huvudet.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO