logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Ryska underrättelsetjänsterna lika aktiva som under kalla kriget

Sovjetunionens kollaps innebar en snabb och djup demokratisk utveckling av det ryska samhället under några år under Boris Jeltsin. Det nya demokratiska Ryssland gjorde bland annat kraftfulla ansträngningar för att sätta punkt för KGB för gott. Trots att man delade upp organisationen i ett antal mindre myndigheter visade sig dock detta inte vara så lätt.

Utlandsspionaget blev en egen myndighet under namnet SVR (Slujzba Vnesjnej Razvedki/Utrikesunderrättelsetjänsten). Säkerhetstjänsten (kontraspionaget) fick namnet FSB (Federalnije Slusjba Bezopasnosti/Federala säkerhetstjänsten). FAPSI fick ta hand om den ryska signalspaningen. Det ryska gränsskyddet kallades FPS och presidentens särskilda säkerhetsvakt benämndes Federala Skyddstjänsten, FSO

Themes
ICO