logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Sintercast nära dubblar vinsten

(Finwire) Sintercast ökar omsättningen och nära fördubblar resultatet i det först kvartalet. Omsättningen uppgick till 22,9 miljoner kronor (16,6), en ökning med 38 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 8,9 miljoner kronor (4,9), med en rörelsemarginal på 38,9 procent (29,5). Resultatet efter skatt blev 8,3 miljoner kronor (4,1), en ökning med 102 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,2 kronor (0,6), vilket innebär en ökning med 100 procent mot föregående år. Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,9 miljoner kronor (7,7).

Themes
ICO