logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Skolledningen svarar: "Därför säger vi nej till skolskjuts från fritids"

Det är elektromagnetisk strålning som enligt landstinget gett Elin, 7, problem med sin hörslinga i skolan i Sälen. Mätningar har nu utförts- och strålningen bedöms inte som hälsofarlig. Därmed anser kommunen och skolledningen att frågan är utagerad. Men för Elin och hennes familj kvarstår problemen. Hon kan, på grund av att strålningen slår ut hennes hörselslinga, inte gå i sin gamla skola. Och för att komma in på ett bra sätt i sin nya, i Lima, är önskemålet att hon ska kunna gå på fritids. Skolledningen i Malung-Sälen står dock fast vid sitt beslut – någon skolskjuts från fritids beviljas inte. Nu svarar skolledningen på varför: - Rektorn har inte tvingat familjen och det var deras val, menar Gunilla Kapla, för-och grundskolechef i Malung-Sälens kommun.

För-och grundskolechef Gunilla Kapla anser att kommunen inte kan bevilja skolskjuts.

Det skolledningen grundar sitt beslut på är att man anser att föräldrarna hade möjligheten att välja skola till Elin. Att föräldrarna har en annan uppfattning och tycker att de tvingats till skolbytet är inget man tar hänsyn till.

Skolledningen står fast vid att det är föräldrarna som valt Ungärde skola i Lima.

Enligt skolledningen skulle Elin ha kunnat gå kvar på skolan i Sälen, hörselslingan hade inte påverkats om hon placeras långt fram eller bak i skolsalen. I dagsläget är det inte mycket som talar för att skolledningen kommer att ändra sig och bevilja skolskjuts för Elin. Man är även medvetna om att ärendet nu ligger på diskrimineringsombudsmannens bord.

- Vi får svara på den anmälan och yttra oss, säger Gunilla Kapla.

Themes
ICO