logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Skolverksamheterna i Lindesbergs kommun ska spara 9,3 miljoner kronor nästa år - konsekvens efter minskad budget

Att nämnden med stor sannolikhet skulle få en minskad budgetram från kommunfullmäktige till nästa år har aviserats i ett tidigt skede under detta år. Nyligen har kommunfullmäktige nu antagit en budget för år 2019. Där bland annat barn och utbildningsnämnden får en minskad total pengasumma jämfört med årets budgettilldelning.

Så här ska besparingarna fördelas på verksamheterna nästa år: förskolan minus 900 000 kronor, grundskolan minus 2 miljoner, gymnasieskolan minus 4,6 miljoner, fritidshem minus 200 000, gemensam verksamhet minus 200 000, central verksamhet minus 150 000, särskola minus 150 000, kulturskola minus 100 000, fritidsklubben grundskolan minus 700 000 samt gymnasieskolan interkommunala ersättningar minus 300 000 kronor.

Barn och utbildningsnämnden ska spara 9,3 miljoner kronor år 2019. Och spara ytterligare 7 miljoner kronor år 2020.

Barn och utbildningsnämnden årsbudget för 2018 är på 596,5 miljoner kronor. Budgeten för 2019 är på 593,3 miljoner kronor. Det är en minskning i budgetram på 3,2 miljoner kronor.

Att det ändå ska sparas 9,3 miljoner kronor nästa år förklarar Linda Svahn så här:

– Vi har även kommande kostnadsökningar, bland annat i form av ökade lönekostnader, som vi inte har kompenserats för i nästa års budget samt att vi redan tidigare har haft kostnadsökningar som vi inte heller har fått kompensation för i budget.

På nämndens möte i november ska ett förslag på mer exakta sparområden presenteras.

Vad gäller årets budgetram så är prognosen just nu att resultatet för nämnden för år 2018 kommer att landa på ett minusresultat på cirka 2 miljoner kronor.

Themes
ICO