Malmö har sedan mitten av 1800-talet haft en betydelsefull judisk minoritet som mycket positivt bidragit till stadens utveckling. Efter Förintelsen var Malmö en uppskattad fristad för många judar undan antisemitism. De kände en stor frihet i att få leva och verka i vår stad utan trakasserier. De var medborgare som alla andra, men minnena om vad antisemitismen kan åstadkomma bar de med sig.