– Det som kan hända är ju dels att man inte kan bli gravid, dels finns en liten risk för att den kvarliggande biten perforerar livmodern. Den får tas ut med operation, säger Bodil Knutson, verksamhetschef för Sus barnmorskemottagningar.