logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Stora värden hotas om Örebro läns dammar rivs ut

Moderaterna Lotta Olsson (överst) och Ylva von Sheele skriver om vikten av att tolka om EU:s vattendirektiv. I Brevens bruk finns en hotad dammanläggning som spelat en stor roll i svensk industrihistoria.
Moderaterna Lotta Olsson (överst) och Ylva von Sheele skriver om vikten av att tolka om EU:s vattendirektiv. I Brevens bruk finns en hotad dammanläggning som spelat en stor roll i svensk industrihistoria.

Sverige har en lång historia med dammar, som anlades för nyttan att driva olika typer av verksamhet. Verksamhet som kvarnar och bruksverksamhet och även för att bättre kunna styra en del av den ojämna vatten tillgången, med översvämningar kontra torra perioder. Vattnet var en omstridd resurs i Sverige redan under medeltiden och man försökte reglera resursen via olika typer av dokument för vem som hade vilka rättigheter.

I Örebro Län har dammarna och vattenkraften historiskt varit mycket betydelsefull. Här fanns tidigt industrier och järnhantering. Vi hade tidigt också arbetskraftsinvandrare i form av kunniga personer som bidrog till denna utveckling.

Dessutom skyddar dammarna vattensystemen från att helt tömmas och att gamla föroreningar, efter månghundraårig industriverksamhet inte sköljs bort och kommer ut i våra inflöden för dricksvatten.

Våra dammar har under åren förlorat sin stora betydelse som kraftkälla, även om en del vattenkraft fortfarande produceras. Men betydelsen för landskapet och vattenregleringen finns kvar. Vilket är nog så viktigt, de år vädret är mer extremt. Under de stora skogsbränderna i somras, hämtades vatten ur dammarna.

Vattenflödet i våra dammsystem har också alla dessa år varit reglerat, vilket gör att inflödet till Svartån, som försörjer Örebro med vatten då varit reglerat. Dessutom skyddar dammarna vattensystemen från att helt tömmas och att gamla föroreningar, efter månghundraårig industriverksamhet inte sköljs bort och kommer ut i våra inflöden för dricksvatten.

Redan har förra årets vårflod varit nära att spola bort delar av järnvägsspår och vägar.

Nu hotas dessa dammar av oreserverad rivning utifrån bokstavlig tolkning av EU-vattendirektiv. Vattendirektiv vars syfte är att bevara naturliga vattendrag för fiskar och andra vattendjur. Dessa vattendjur finns dock ofta inte kvar i vattendragen, eftersom livsmiljön för många hundra år sedan förändrats och så också djurfaunan.

Ändå driver våra länsstyrelser rivning av dammar utifrån vattendirektiv in absurdum. Dammar ska rivas och någon riktig konsekvensanalys av vad detta kommer att innebära för framtidens landskap, djurfauna och vattentäkter syns inte till. Detta får stora konsekvenser. Redan har förra årets vårflod varit nära att spola bort delar av järnvägsspår och vägar. Detta trots att förra året inte bjöd på någon extrem vårflod. Vad som händer ett riktigt snörikt år, med stor vårflod finns ingen beräkning av.

En bokstavstolkning som kan få stora konsekvenser, en tolkning vi inte kan skylla på EU.

Om fler dammar rivs och de gamla dammarna spolas rena, från i gyttjan gömt industrigift och dessa kommer ut i vattentäkterna till Örebro och omkringliggande områden, vad händer då. Vem är då ansvarig och vad finns det för plan för alternativt vatten till en storstad vars enda vattentäkt i dessa dagar är just vatten från Svartån. Är det ett statligt eller kommunalt ansvar och hur löser man detta.

Är det rimligt att ta dessa risker för att någon fiskart, som inte funnits i vattendragen på många hundra år ska komma tillbaka. Detta är inte intentionen med EU-s vattendirektiv, detta är en bokstavstolkning som drivs utan konsekvensanalys. En bokstavstolkning som kan få stora konsekvenser, en tolkning vi inte kan skylla på EU.

Lotta Olsson

Moderaterna, riksdagsledamot Örebro LänKandidat till EU-parlamentet

Ylva Von Scheele

Moderaterna Laxå

Themes
ICO