logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Strålning tvingade Elin, 7, att byta skola – nu anmäler föräldrarna skolledningen: "Vi känner oss inknuffade i ett hörn"

Sju-åriga Elin Grönvall beviljas inte skolskjuts trots sitt funktionshinder.

Sjuåriga Elin från Sälen föddes döv, men har tack vare cochleaimplantat kunnat gå på integrerad förskola. Hon har sedan hon var ett och ett halvt år gått på förskola i Sälen och haft alla sina kompisar där.

På våren före förskoleklass fick föräldrarna Catrin Grönvall och Thomas Sköld veta, genom landstinget Dalarna, att skolan i Sälen har elektromagnetisk strålning i alla klassrum och är olämplig för deras dotter då strålningen slår ut hennes hörslinga. - Utan att göra en ordentlig utredning kring var strålningen kom ifrån, om den gick att minimera eller sanera, placerades hon på en Ungärde skola i Lima, tre mil bort, berättar föräldrarna. Med facit i hand kände de att de inte hade något annat val än att acceptera skolan i Lima.

 Catrin Grönvall anser att kommunen och skolledningen borde ta hänsyn till dotterns funktionshinder.

Familjen bor vid riksväg 66 som är högt trafikerad och busshållplatsen ligger före en kurva med extremt dålig sikt. För ett barn som inte hör är det förenat med dödsfara. Elin har därför beviljats skolskjuts till och från skolan - men inte från fritids.

- Vår dotter placerades alltså i en klass med helt nya elever hon aldrig träffat, och kunde inte gå på fritids och nu nio månader senare ser vi konsekvenserna. Hon längtar tillbaka till sina gamla kamrater, har ångest på mornarna och har svårt att knyta nära kontakt med nya kompisar.

Föräldrarna Catrin Grönvall och Thomas Sköld anser att skolans beslut diskriminerar mot barn med funktionsnedsättning.

Föräldrarna har haft samtal med Elins lärare och specialpedagog och framfört önskemål om att hon skulle få börja på fritids och få skolskjuts därifrån. Men något gehör för sina önskemål från skolledningen har man inte fått.

- Vi har inte valt Ungärde skola, det har kommunen gjort. Hade Elin kunnat gått på skolan i Sälen hade vi aldrig ansökt om skolskjuts, men vi har fått nej och åter nej, säger Catrin Grönvall.

Med tanke på Elins speciella situation ser även föräldrarna det som mycket viktigt att hon ges tillfälle att umgås med sina kamrater efter skoltid, inte minst med tanke på att förebygga mobbning.

Föräldrarna har förgäves försökt att få träffa skolledningen.

- De har uppgett att de inte har tid att träffas, utan hänvisar bara till skollagen och att de inte behöver stå för skjuts till fritids.

Den bästa lösningen enligt föräldrarna vore om Elin kunde gå på skolan i Sälen. Men i dagsläget är det inte möjligt på grund av att hörselslingan slås ut.

Catrin Grönvall menar att familjens krav på skolskjuts och en utredning kring strålningen borde gå att lösa på en smidigt sätt. De vill även framhålla att det inte finns något i skollagen som hindrar kommunen från att ge barn skjuts från fritids.

- Det finns inget i skollagen som hindrar kommunen från att ge barn skjuts från fritids, menar Catrin Grönvall.

I anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO) framför föräldrarna bland annat att skolans beslut diskriminerar barn med funktionsnedsättning, eftersom det förhindrar Elin att knyta nära kontakter med sin nya klasskamrater, samt att det riskerar att få stora konsekvenser på hennes skolgång och sociala liv nu och i framtiden.

- Vi känner oss inknuffade i ett hörn, säger Catrin Grönvall.

Themes
ICO