Det är tidig onsdagsmorgon i korsningen Amiralsgatan-Nobelvägen. Trafikskolans entré täcks tillfälligt av en byggskiva som plötsligt lossnar i den kraftiga vinden. Gallergrindens fästen gav vika för tryckvågen.