logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Vädergudarna inte nådiga – varsel om nytt stort underskott

Vinterväghållningen 2019 förmodas kosta kommunen avsevärt mer än vad man budgeterat. Foto: Peter Ohlsson/Arkiv
Vinterväghållningen 2019 förmodas kosta kommunen avsevärt mer än vad man budgeterat. Foto: Peter Ohlsson/Arkiv

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden fick vid veckans sammanträde veta att aktuell prognos tyder på att budgeten kommer att överskridas med 3 128 000 kronor.

Tjänstemännen förklarar detta med att det årets första månader förekom fler snöfall än beräknat och att det blev mycket halkbekämpande på grund av stora temperaturförändringar med skiftningar mellan plus och minus.

Så håller prognosen kommer årets nota för vinterväghållningen att sluta på 10 696 000 kronor.

Det är faktiskt något mer än vad sluträkningen för 2018 hamnade på. Då kostade snöröjning, sandning med mera 10 677 000 kronor.

Det befarade överdraget på vinterväghållningen utgör merparten av det totala underskott samhällsbyggnad räknar med i år på 3 913 000 kronor.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO