logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Vänsterpartiet släpper ut insekterna på den politiska agendan

Hur kan vi rädda pollinerarna? Vänsterpartiet i Hallsberg har vänt sig till kommunfullmäktige med den frågan. Bin och insekter är på väg att dö ut i Europa och partiet vill att kommunen vidtar åtgärder även lokalt./Arkivfoto: Björn Lundqvist
Hur kan vi rädda pollinerarna? Vänsterpartiet i Hallsberg har vänt sig till kommunfullmäktige med den frågan. Bin och insekter är på väg att dö ut i Europa och partiet vill att kommunen vidtar åtgärder även lokalt./Arkivfoto: Björn Lundqvist

Naturskyddsföreningar har varnat för längesedan, att "naturens trädgårdsmästare" är på väg att försvinna. För att det ska bli nya frön, frukter och bär, behöver växter pollineras, och det är bin och humlor som sköter om den saken.

I dag börjar makthavare så sakta vakna till, åtminstone i vissa länder. l Sverige har Regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för att gynna pollinerare, vilda insekter och även bin inom honungsnäringen.

– Pollineringen är en avgörande grund för vår överlevnad och matproduktion. Kommuner kan här vara föregångare, sade Sören Pettersson (V) när hans parti lyfte ärendet i en interpellation till kommunfullmäktige i måndags.

Frågan de ställer är hur Hallsbergs kommun arbetar för att gynna pollinerande insekter. Grönytor som består av klippta eller oklippta gräsytor kan brukas som ängsmarker, tipsar partiet.

– Det går att göra mycket mer, och det är hög tid, sade Pettersson.

Sören Pettersson framförde Vänsterpartiets fråga i kommunfullmäktige. Han påminde om att pollineringen är en avgörande grund för människans överlevnad och matproduktion. /Arkivfoto: Sofia Gustafsson

Som exempel nämnde han England där de gått längre och bland annat i refuger schaktat av översta gräsytan, fyllt på med ogräsfri jord och sått ettåriga sommarblommor. Resultatet är ett myller av insekter och även en välkomnande vy för passerande bilister.

Lotta Öhlund (MP), ordförande i drift- och servicenämnden, välkomnade frågan. Hon berättade att förvaltningen börjat arbeta med frågan, om än i liten skala:

– Vi har anlagt en blomsteräng vid Vadsbron, inte så stor men dock. Vid Bergööska huset har vi rullvagnar med blomster, även för att visa flera hur det går att göra.

Gösta Hedlund (C) begärde också ordet och ville att Hallsbergs politiker verkligen skulle se allvaret i Vänsterpartiets interpellation.

– Tyvärr har inte kommunen så mycket mark i sin ägo, i förhållande till hur mycket mark det finns. Vi behöver betande djur i stället för att låta de öppna landskapen växa igen, sade han.

Det förändrade jordbruket gör att stora områden i dag täcks av åkrar och skogsplanteringar. Ängar med blommande växter försvinner och då blir det matbrist för bina.

– Det vi behöver göra politiskt är att gynna lantbruket och värna om det, sade Hedlund.

Themes
ICO