logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Vattennivåerna för egna brunnar sjunker snabbt: "Lägsta nivåerna någonsin i maj"

– Det är stor risk att områden norr om Vättern, som Örebroområdet, har så pass sjunkande grundvattennivåer att de kan komma att vara under eller mycket under det normala när vi publicerar mätningarna för hela landet, fortsätter han.

Nivåerna i de egna brunnarna sjunker ovanligt snabbt just nu, säger SGU, Sveriges geologiska undersökning.Foto: Jörgen Ulvsgärd/SCANPIX

I nästa vecka offentliggör SGU juni månads mätresultat för landet som helhet. Men redan under tisdagen publicerade SGU en delrapport på sin hemsida som talade om att de små grundvattenmagasinen, alltså enskilda brunnar, just nu sjunker snabbt.

"De som har egna brunnar bör vara observanta, följa utvecklingen och i många fall iaktta försiktighet med vattenkonsumtionen", skriver SGU i sin delrapport.

– Vi ser inte samma snabba minskning i de stora grundvattenmagasinen, där går förändringar långsammare eftersom de är stora, säger Fredrik Theolin.

De stora magasinen är det som vanligtvis används för den kommunala vattenförsörjningen.

– Utgångsläget i mars och april var bra efter vinterns snö. Men vädret under maj månad med torka, nästan inget regn och högsommarvärme i en stor del av Sverige samtidigt som växter suger upp mycket vatten när de växer – det är orsaken till att nivåerna i de små magasinen sjunker ovanligt snabbt för årstiden, säger Fredrik Theolin.

Themes
ICO