logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Visa hänsyn i naturen – även när du cyklar

Att ge sig ut med cykel i skog och mark är en omtyckt motionsform.

MTB-cyklister! Kilsbergen ger stora möjligheter till fantastisk MTB-cykling. Men det gör att skadorna på naturen också syns och många av lederna ligger på privatägd mark i Kilsbergen. Skräpa aldrig ner i naturen.

Någon eller några har med sprayfärg i skarpa färger markerat träd, stubbar och stenar i närheten av lederna under 2018. Det är samma sak som att klottra på en fastighet! Det är inte tillåtet att som i Kilsbergens finaste nedförsbacke mellan Rusakula och Klockhammar, Vargdalsvägen markera eventuella faror med orange sprayfärg!

Det är inte heller tillåtet att bygga stora hopp eller flytta på stenar. Allemansrätten innefattar inte det och det är ett fåtal MTB-cyklister som uppskattar detta och det förstör för övriga som utövar denna fantastiska sport.

Tänk också på att naturen inte mår bra när det är blött ute, stigar som från början var en halvmeter breda är nu dubbelt så breda på sina ställen!

Visa hänsyn!

”MTB-cyklist från landsbygden”

Örebro

Themes
ICO