Britský prieskum sledoval, ako ľudia nakladajú či už s látkovými, alebo jednorazovými rúškami. Výsledky boli dosť zarážajúce, v tom negatívnom zmysle slova, a je vysoko pravdepodobné, že na Slovensku sa ľudia nesprávajú odlišne.

Časť ľudí rúška vôbec neperie

Až 85% ľudí medzi jednotlivými použitiami neperie látkové rúška správne a 15% ich dokonca nepralo nikdy! Z tých, ktorí používajú jednorazové rúška, viac ako polovica ich po použití nevyhodí, ale nosí opakovane.

Rúško slúži v prvom rade na to, aby sme my nenakazili niekoho v našom okolí, ale môže nám tiež pomôcť zachytiť pred vdýchnutím infikované kvapôčky od druhých ľudí. Ako bariéra však bude fungovať iba pod podmienkou, ak ho budeme správne používať. 

Použité rúško môže byť zdroj ochorenia

Základná podmienka správneho použitia rúška je pranie  a sušenie opakovane nosených látkových rúšok medzi jednotlivými použitiami a likvidácia jednorazových rúšok po každom jednom použití. V opačnom prípade by rúško ​​mohlo byť kontaminované a akýkoľvek vírus, ktorý by sa na ňom mohol nachádzať, by sa mohol preniesť buď na vás, teda na nositeľa rúška, tak na ďalšie osoby vo vašej domácnosti, ak rúško necháte povaľovať sa doma.

Prať aspoň raz denne

Aká je teda správna starostlivosť o rúško? Svetová zdravotnícka organizácia ich odporúča prať „najmenej raz denne“. Mnohí lekári by išli ešte ďalej a rúško by vyprali po každom použití. Dôležité je, že po príchode domov s ním treba narábať ako s kontaminovaným predmetom, pretože vonku sa na ňom mohli skutočne zachytiť infikované kvapôčky. Preto si po chytení rúška hneď umyte ruky a úplne najlepšie je, aj zároveň v rukách vyperiete aj samotné rúško.

Stačí "jar" alebo prací prášok

Na pranie nepotrebujete žiadny špeciálny prípravok, vhodný je akýkoľvek biologický čistiaci prostriedok, napríklad prostriedok na umývanie riadu, prací gél či prášok. Ani voda nemusí mať 60 či viac stupňov. Väčšina  biologických čistiacich prostriedkov funguje už pri nižších teplotách. Stačí teplá voda, v akej si umývate aj ruky. Enzýmy v čistiacich prostriedkoch rozkladajú ochranný obal okolo vírusu a tak ho zničia. Fungujú rovnako ako 70% alkoholové dezinfekčné prostriedky na ruky.

Rýchla dezinfekcia alkoholom

Ak ste celý deň vonku a nemáte možnosť rúško si vymeniť, existuje spôsob, ako si ho dezinfikovať. Vhodný je 70% alkoholový sprej, ktorý si nastriekate zvonka na rúško. Alkohol síce naruší obal vírusu a deaktivuje ho, no neovplyvní to, čo je vo vrstvách tkaniny. Preto je proces prania potrebný tak často, ako je to možné. 

Jednorazové naozaj len raz

Jednorazové rúška podľa britského prieskumu opakovane používa až 56% ľudí, 34 % z nich aspoň 3-krát.  Tieto rúška nemožno prať ani inak čistiť na opakované použitie. Ako krajná možnosť, ak práve nemáte žiadne náhradné rúško, sa pripúšťa postriekať ho alkoholom medzi použitiami. Musíte sa však ubezpečiť, že najprv zaschne, pretože vírus sa vo vlhkom prostredí dobre šíri.