Komunálna poisťovňa

Ilustračné foto VIG

Komunálnej poisťovni sa v minulom roku v rámci celkového hospodárenia opäť darilo. Dosiahla totiž zisk 1,11 mil. eur. Rok predtým bola pritom v strate 1,95 mil. eur. Predpísané poistné firmy však pokleslo, a to o 18,3 mil. eur na 167,5 mil. eur. „Pokles bol spôsobený predovšetkým nižším jednorazovým poistným v životnom poistení,“ uviedla spoločnosť v správe za minulý rok. V oblasti neživotného poistenia spoločnosť vlani zaznamenala významný pokles predpísaného poistného v motorovom poistení.

Rok 2019 sa na slovenskom poistnom trhu niesol v znamení implementácie viacerých legislatívnych zmien vyplývajúcich z nových európskych noriem pre poisťovníctvo, ako aj zmien v slovenskej legislatíve. Všetky tieto legislatívne a regulačné požiadavky vyvolali podľa vyjadrení spoločnosti potreby rozsiahlych úprav produktov, procesov a dokumentácie činností súvisiacich so starostlivosťou o klienta.

Vplyv koronavírusu

Spoločnosť denne monitoruje vývoj situácie s výskytom ochorenia COVID-19. Firma očakáva pre rok 2020 výrazný pokles objemu novej produkcie, čo bude mať prostredníctvom čiastočne zníženého predpisu poistného vplyv na zníženie plánovaného výsledku hospodárenia poisťovne za tento rok, ako aj v nasledujúcich rokoch. Ohrozená je podľa vyjadrení firmy produkcia životného poistenia, a to pre zložitosť produktu, ktorá si vyžaduje predovšetkým osobný kontakt poradcu s klientom.

Oblasť neživotného poistenia ovplyvňuje najmä vývoj v poistení motorových vozidiel. Vývoj produkcie je veľmi závislý podľa poisťovne od predaja nových motorových vozidiel, ako aj jazdených vozidiel s následným zabezpečením ich evidencie. Tu Komunálna poisťovňa očakáva zníženie. Zároveň by segment mohol byť ohrozený dočasným odpoisťovaním motorových vozidiel najmä u prepravcov a pri dlhodobom výpadku aj neobnovením prevádzok malých a stredných podnikateľov.

O spoločnosti

Komunálna poisťovňa vznikla v roku 1994 a jej zakladateľom bola Prvá komunálna banka. Zmena vlastníka nastala až po akvizícii v roku 2001, keď majoritnú majetkovú účasť odkúpila Kooperativa. Týmto krokom sa poisťovňa stala súčasťou medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Tá od Erste Group získala v roku 2008 aj Poisťovňu Slovenskej sporiteľne. V roku 2009 sa Komunálna poisťovňa zlúčila so svojou sesterskou spoločnosťou – poisťovňou Kontinuita.