logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Slovakia

Na Právnickej fakulte UK chýbajú 2 rigorózne a 4 dizertačné práce

Revízia prebiehala v Akademickej knižnici UK v Bratislave v mesiacoch október a november 2018.

Bratislava 22. januára (TASR) – Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave chýbajú štyri dizertačné a dve rigorózne práce. Vyplýva to z vyhlásenia o výsledkoch revízie záverečných a dizertačných prác na fakulte, ktoré TASR poskytol dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.

Revízia prebiehala v Akademickej knižnici UK v Bratislave v mesiacoch október a november 2018. "Vykonala sa revízia kandidátskych záverečných prác a dizertačných záverečných prác od roku 1970 po súčasnosť. Právnickej fakulte UK v Bratislave chýbajú zo 403 knižničných jednotiek štyri dizertačné práce," uvádza sa vo vyhlásení. Ide o práce s názvom Právny priestor konkurenčného prostredia z roku 1995, Některé aspekty negotiorum gestio z roku 1994, Ústavnoprávne problémy sociálnych práv z roku 1994 a Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese z roku 1997.

Uskutočnila sa aj revízia rigoróznych prác od roku 1998 po súčasnosť. Fakulta konštatuje, že z 2402 knižničných jednotiek chýbajú dve rigorózne práce. Ide o práce s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty z roku 1999 a Verejná správa na úseku životného prostredia z roku 1999.

Fakulta zrevidovala i bakalárske práce od roku 2006 a diplomové práce od roku 2000 po súčasnosť. "Nechýba žiadna bakalárska práca, chýba 22 diplomových prác od roku 2004 do roku 2011, väčšinou roky 2005 a 2006, avšak tieto práce máme k dispozícii v elektronickej podobe," píše sa vo vyhlásení.

Burda ešte 17. októbra 2018 informoval, že vydal nariadenie, aby sa zrevidoval a skontroloval knižničný fond. Dôvodom bola stratená rigorózna práca s rovnakým názvom a počtom strán, aký má mať aj práca predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). "Posledná zmienka o fyzickej výpožičke spomínanej rigoróznej práce o tom, že bola vypožičaná a vrátená, bola uskutočnená 21. februára 2011 popoludní, vtedy je poslednýkrát zdokladované, že túto prácu sme mali v archíve," uviedol Burda vtedy o dokumente, ktorý vznikol o rok skôr ako rigorózna práca predsedu parlamentu, ktorú obhajoval na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.

Themes
ICO