Nádor odhalí o niekoľko mesiacov skôr a presnejšie ho v tele pacienta lokalizuje. Je súčasťou kompletne nového pracoviska nukleárnej medicíny a pre niektoré ochorenia je nenahraditeľnou diagnostickou metódou. Pomáhať bude najmä onkologickým pacientom. Ide o najmodernejší prístroj s najvyššou senzitivitou na trhu, ktorý spája výhody metód nukleárnej medicíny a rádiodiagnostických metód, s moderným hardvérom a softvérom pre kvalitnú diagnostiku a zníženie radiačnej záťaže.

Značne rozšíri diagnostické možnosti, skráti čas vyšetrenia, skvalitní zdravotnú starostlivosť i zvýši komfort pacientov. Jeho výhodou je spojenie dvoch vyšetrovacích metód - scintigrafického vyšetrenia Spect s nízkodávkovým CT vyšetrením, ktoré umožňuje lepšiu lokalizáciu a diagnostiku patologického ložiska. „Dokážeme ním odhaliť nádor alebo zápal v tele aj niekoľko mesiacov skôr, ako pri iných zobrazovacích metódach. Pri viacerých ochoreniach totiž dochádza najprv k poruche funkcie orgánov, no v tom čase ešte nemusia byť viditeľné zmeny ich tvaru či veľkosti, ktoré sa zisťujú rádiologickým vyšetrením.  A na to nám už slúži CT vyšetrenie, ktoré teda v tomto štádiu ešte ochorenie neodhalí, ale dokáže nádor presne lokalizovať. Najmä u onkologických pacientov je skoré a presné odhalenie nádoru rozhodujúce,“vysvetľuje primárka oddelenia nukleárnej medicíny Monika Málincová. 

Nový prístroj bude podľa primárky nenahraditeľný pri diagnostike kostných metastáz, napríklad pri rakovine prostaty, prsníka a iných onkologických ochoreniach, pri diagnostike závažnej a niekedy až život ohrozujúcej embólie do pľúc ventilačno-perfúznou scintigrafiou.

Nový prístroj bude podľa primárky nenahraditeľný pri diagnostike kostných metastáz, napríklad pri rakovine prostaty, prsníka a iných onkologických ochoreniach, pri diagnostike závažnej a niekedy až život ohrozujúcej embólie do pľúc ventilačno-perfúznou scintigrafiou.

Zdroj: Michal_Gedeon

Nový prístroj bude podľa primárky nenahraditeľný pri diagnostike kostných metastáz, napríklad pri rakovine prostaty, prsníka a iných onkologických ochoreniach, pri diagnostike závažnej a niekedy až život ohrozujúcej embólie do pľúc ventilačno-perfúznou scintigrafiou. Pomôže pri diagnostike a hodnotení efektu liečby nielen onkológom, ale aj ortopédom, chirurgom, internistom, pneumológom, urológom a ďalším lekárom.

Podotkla, že hybridný prístroj zároveň pracuje s možnosťou celotelového a tomografického zobrazenia. Ak teda lekári hľadajú v tele pacienta niečo, čo vykazuje chorobnú aktivitu, ale nevedia, kde sa to presne nachádza a ako to vyzerá, celotelové zobrazenie im veľmi pomáha. Prístroj zároveň pomáha zvýšiť komfort pacienta, keďže absolvuje na jednom prístroji dve vyšetrenia.

Nové pracovisko vzniklo vďaka dotácii z eurofondov a celkové náklady na prístrojové vybavenie a stavebné práce vrátane spoluúčasti nemocnice sa vyšplhali na takmer 1,5 milióna eur.