Slovakia

Rómske deti v Podsadeku nie sú podľa súdu segregované, mimovládka si to však nemyslí

Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) nesúhlasí s rozhodnutím súdu, ktorý vyniesol verdikt, že rómske deti navštevujúce školu v metskej časti Stará Ľubovňa – Podsadek nie sú vo vzdelávaní segregované.

Ako pre pre agentúru SITA uviedol programový koordinátor mimovládky Štefan Ivanco, súd chápe segregáciu vo vzdelávaní len ako nútené oddeľovanie detí rasovej či etnickej menšiny. Školu v Podsadeku navštevujú iba rómske deti z priľahlej znevýhodnenej rómskej komunity.

Vzdelávanie v etnicky segregovanej škole podľa POĽP nedokáže zabezpečiť rómskym deťom rovné vzdelávacie šance. Navrhuje preto integráciu na školách spolu s ostatnými deťmi v meste.

Ivanco poznamenal, že segregácia vo vzdelávaní je jav, ktorý môže vzniknúť aj v dôsledku dlhodobej nečinnosti štátu a samospráv v oblasti odstraňovania diskriminácie a podpory inklúzie príslušníkov znevýhodnenej menšiny.

Školu navštevujú len rómske deti

Krajský súd v Bratislave sa svojim rozsudkom 29. apríla 2020 vo veci segregovania rómskych žiakov stotožnil s rozhodnutím Okresného súdu Bratislava III z októbra 2016.

Podľa neho rómske deti navštevujúce základnú školu v mestskej časti Stará Ľubovňa – Podsadek nie sú vo vzdelávaní segregované, keďže školu navštevujú iba rómske deti.

Poradňa pre občianske a ľudské práva, ktorá konanie v danom prípade iniciovala, s rozsudkom nesúhlasí. Ten je podľa nej v rozpore s medzinárodným právom a plánuje sa preto obrátiť s dovolaním na Najvyšší súd SR. Odvolací súd pritom konštatoval, že stav na základnej škole vznikol v dôsledku demografického vývoja a so súhlasom rodičov rómskych detí.

Vytvoril sa tak bez úmyselného konania štátu a samosprávy ako žalovaných strán. Dodal, že cieľom týchto strán nebolo zamedziť vzájomnému kontaktu rómskych detí s deťmi z majority.

Advokátka zastupujúca POĽP v danom súdnom spore Vanda Durbáková vysvetlila, že odvolávací súd považuje za možné porušenie antidiskriminačného zákona iba oddelené vzdelávanie rómskych detí, ktoré by bolo spôsobené úmyselným a cieleným konaním zo strany štátnych orgánov či samosprávy.

Rozpor s medzinárodným právom

„Tento jeho pohľad je však v rozpore s medzinárodným právom, právom EÚ aj v rozpore s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v tejto oblasti. Tie chápu rasovú segregáciu vo vzdelávaní ako závažnú formu diskriminácie, ktorá porušuje práva segregovanej menšiny, bez ohľadu, či bola spôsobená cielene a s úmyslom segregovať,“ poukázala.

Verí, že Najvyšší súd SR toto rozhodnutie zvráti a v prípade pochybností sa obráti na Súdny dvor EÚ so žiadosťou o poskytnutie výkladu k riešeným právnym otázkam v súlade s právom EÚ.

Ivanco priblížil, že v súdnom konaní prostredníctvom predložených odborných stanovísk poukazovali na negatívne psychologické, pedagogické aj sociálne dopady segregovaného vzdelávania na rómske detí.

„Tieto negatívne dopady sú pritom rovnako relevantné a znevýhodňujú rómske deti bez ohľadu na to, ako k ich segregácii došlo. Túto skutočnosť, žiaľ, súd v konaní úplne ignoroval,“ uviedol. Za alarmujúce považuje, že krajský súd rozhodol o odvolaní po viac než troch rokoch od jeho podania.

Verejná žaloba podľa antidiskriminačného zákona

Poradňa pre občianske a ľudské práva podala žalobu na Okresný súd Bratislava III v apríli 2015 ako verejnú žalobu podľa antidiskriminačného zákona.

Ivanco priblížil, že v súdnom konaní namietala, že samospráva a zodpovedné štátne orgány, vrátane ministerstva školstva, neprijímaním dostatočných opatrení v danom prípade porušujú domáce a medzinárodné právne predpisy na ochranu pred diskrimináciou.

Poukázal, že žalovaná strana rozšírila kapacity školy vybudovaním modulovej prístavby otvorenej v školskom roku 2014/2015, namiesto prijatia opatrení na ochranu pred diskrimináciou.

Takéto opatrenie považovala POĽP za nesystémové a podľa nej segregáciu rómskych detí na danej škole len udržiava. Vzdelávanie v etnicky segregovanej škole podľa POĽP nedokáže zabezpečiť rómskym deťom rovné vzdelávacie šance. Navrhuje preto integráciu na školách spolu s ostatnými deťmi v meste.

Football news:

Griezmann looks like a parody of himself. Ex-coach of Sociedad about Antoine in Barca
Hakimi spent the super season in Dortmund, belonged to Real Madrid, and ended up at Inter
Undress and have dinner with us. Karembeu about how the players of Real Madrid joked Casillas
Hakimi moved from Real Madrid to Inter
Icardi on leaving Inter: PSG-a step forward. I want to win trophies
Giress about the Best-2019 award: Mane should have been ahead of Messi
Lovestory Totti and Ilari Blasi: he dedicated goals to her in the Derby, she dissuaded him from moving to Real Madrid (and had a row with Spalletti)