Slovakia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Trnavský kraj bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom 239 miliónov eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na úrovni takmer 34 miliónov eur.

Trnava 8. decembra (TASR) – Ako vyrovnaný na úrovni 239 miliónov eur a s prebytkom bežného rozpočtu schválili v stredu poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rozpočet kraja na rok 2022 s výhľadom do roku 2024. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na úrovni takmer 34 miliónov eur. Ako informoval predseda TTSK Jozef Viskupič, prioritne sa budú realizovať investície z viacročného plánu schváleného minulý rok.

Rozpočet sme zostavovali v ťažkých a neistých podmienkach koronakrízy, no výdavkami na úrovni 239 miliónov eur ho považujem za ambiciózny. Podarilo sa nám zachovať úroveň poskytovaných služieb, a dokonca ich rozšíriť v oblasti sociálnej starostlivosti alebo správy ciest. Investujeme do modernizácie športovísk, prepájania vzdelávania s praxou alebo rozširovania kapacít sociálnych služieb. TTSK sa opätovne stane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pilotne otvoríme nové zdravotnícke zariadenie v Trnave a budeme pokračovať v dotačnej podpore všeobecných lekárov,“ uviedol Viskupič.

V rozpočte sa počíta s rezervou v objeme 5 % na pokrytie prípadných výpadkov daňových príjmov. TTSK súčasne využije priaznivú situáciu na trhu a požičia si úverové zdroje. Plánované zadlženie na konci budúceho roka je 35,5 %.

Do školskej infraštruktúry je nasmerovaných 5,8 milióna eur. Medzi väčšie investície patrí výstavba kuchyne pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi a telocviční v Dunajskej Strede, Gbeloch a Senici. Ďalší milión eur je určený na výstavbu hokejovej akadémie v Trnave.

Na investície do rozširovania kapacít a modernizácie zariadení sociálnych služieb pôjde 3,3 milióna eur. Pripravuje sa napríklad prístavba nových priestorov v domovoch sociálnych služieb (DSS) v Galante a Pastuchove, úplne nové zariadenia vzniknú transformáciou bývalých škôl v prírode v Moravskom Svätom Jáne a v Dobrej Vode.

Do rozvoja regionálnej kultúry budú nasmerované takmer tri milióny eur. „Spolu 15,6 milióna eur máme na modernizáciu regionálnych ciest, dôraz kladieme na rekonštrukciu 14 dlho zanedbávaných mostov. Pôjde aj o tri mosty cez potok Chvojnica na Záhorí. Ďalších 2,3 milióna eur sme vyčlenili na výstavbu cyklotrás. Z európskych zdrojov chceme stavať aj nové úseky Moravskej a Vážskej cyklomagistrály,“ avizoval Viskupič.

TTSK využije aj eurofondové zdroje z dobiehajúceho programového obdobia v predpokladanom objeme 37 miliónov eur. K najväčším prebiehajúcim projektom patrí výstavba Kreatívneho centra Trnava alebo deinštitucionalizácia DSS v Okoči. Počíta sa tiež so spolufinancovaním nových projektov, napríklad rekonštrukcie mosta v Hlohovci.

Bežný rozpočet kraja počíta aj s podporou cestovného ruchu prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj. Najväčším podujatím na území TTSK by mal byť Festival letectva Piešťany, ktorý je naplánovaný na termín 6. až 8. mája 2022.